نقوی حسینی:تابعیت ایرانی افراد دارای تابعیت مضاعف لغو نمی شود، بلکه ما تابعیت مضاعف آنها را به رسمیت نمی شناسیم.

You are here:
Go to Top