ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

‌‌ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۸ – عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود. شرح دعوای طاری دعوایی است که بر دعوای اصلی عارض شده است این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاهی اقامه می‌شود که…

Share
Details

ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

‌ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۷ – هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به‌دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود،‌دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه…

Share
Details

ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۶ – هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید. شرح بر اساس قانون ایین دادرسی…

Share
Details

از تکذیب تا تایید دستگیری «ابوبکر البغدادی»

دقایقی پیش شایعاتی مبنی بر دستگیری ابوبکر بغدادی توسط نیروهای سوری و روس گزارش شده است. بر همین اساس سایت انتخاب به نقل از دفتر رسانه ای دبیرکل سازمان امنیت و اطلاعات اروپا در سایت رسمی خود مدعی شد، اطلاعات دقیقی در اختیار دارد که براساس آن، ابوبکر بغدادی سرکرده داعش در شمال سوریه دستگیر…

Share
Details

ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۳ – در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به‌دادگاهي رجوع كند كه‌عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود. شرح ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی…

Share
Details

ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۵- در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد. شرح تفکیک دعاوی به  منقول و غیر منقول از این جهت…

Share
Details

ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۱۴ – درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است. شرح  امارات در واقع جمع اماره بوده و معنی آن همان دلیل می باشد که در مرتیه ضعیف تری قرار دارد. تامین دلیل و امارات در واقع…

Share
Details

‌ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

‌ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۲ – دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در‌دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد. شرح مطابق ماده ۱۲ قانون مدنی  مال…

Share
Details