امانوئل مکرون با اختلاف رئیس جمهور فرانسه شد

امانوئل مکرون جوانترین رئیس جمهور فرانسه شد  امانوئل مکرون، با کسب حدود ۶۶ درصد آرا به عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه انتخاب شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد، امانوئل ماکرونِ ٣٩ ساله با کسب ۶۵٫١ درصد آرا، در مقابل مارین لوپن (٣۴٫٩ درصد) به ریاست جمهوری فرانسه رسید. او هشتمین رئیس جمهوری فرانسه در نظام “جمهوری…

Details

استنکاف از عرضه در حقوق رقابت

استنکاف از عرضه[۱]  (استنکاف از معامله) استنکاف از عرضه یا معامله، یکی از مصادیق سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی است. بنگاهی که عرضه کالای خاصی را بر عهده داشته، ممکن است به انگیزه‌های مختلفی از جمله بالا بردن قیمتها و کسب سود بیشتر و یا ضربه زدن به برخی رقبا که ناچارند برخی از مواد…

Details

سوء استفاده مبتنی بر ایجاد محرومیت / حقوق رقابت

سوء استفاده مبتنی بر ایجاد محرومیت[۱] سوء استفاده مبتنی بر ایجاد محرومیت، نوعی از سوء استفاده از وضعیت مسلط است که هدف اصلی بنگاه مسلط از انجام آنها، محروم کردن بنگاههای رقیب از امکان رقابت منصفانه است و به دنبال استثمار مشتریان نیست. البته سوءاستفاده مبتنی بر محرومیت، به‌طور غیرمستقیم باعث افزایش غیرمنصفانه سود برای…

Details

تفاوت حق انتفاع با اذن (اباحه در انتفاع)

تفاوت اذن (اباحه در انتفاع) با حق انتفاع در اثر عقد حق انتفاع منتفع مالک حق انتفاع می گردد، در صورتی که در اباحه یا  اذن در انتفاع ، منتفع حقی بر انتفاع پیدا نمی نماید بلکه انتفاع  بر او مباح می شود  و تا زمانی که این  اذن یا اباحه وجود داشته باشد تصرف برای  متصرف…

Details

ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت…

Details

ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود: ۱ – فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم. ۲ – ابتلاء به مرضی که مانع از…

Details

ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌ به‌ تأخیر نمی‌افتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌ مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد…

Details

ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که وکیل استعفای خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موکل اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد. ‌وکیلی که دادخواست تقدیم کرده…

Details

ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تا زمانی که عزل وکیل به‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود‌مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به…

Details