کلانتری 175 باقرشهر تهران همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات کلانتری ۱۷۵ باقرشهر   آدرس کلانتری ۱۷۵ باقرشهر تهران : باقر شهر-بلوار غدیر کلانتری ۱۷۵ باقر شهر تلفن کلانتری ۱۷۵ باقرشهر تهران : (۰۲۱)۵۵۲۰۱۵۶۴ با پیش شماره تلفن ۰۲۱ برای دسترسی به لیست کلیه کلانتری های شهر تهران همراه آدرس و شماره تلفن روی لینک روبرو کلیک نمایید. بر…

Details

کلانتری 174 قیامدشت تهران همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات کلانتری ۱۷۴ قیامدشت   آدرس کلانتری ۱۷۴ قیامدشت تهران : قیامدشت بلوارآدادی پلاک ۲ تلفن کلانتری ۱۷۴ قیامدشت تهران : (۰۲۱)۳۳۵۸۰۲۰۲۵ با پیش شماره تلفن ۰۲۱   برای دسترسی به لیست کلیه کلانتری های شهر تهران همراه آدرس و شماره تلفن روی لینک روبرو کلیک نمایید. بر روی این…

Details

کلانتری 173 امین آباد ورامین همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات کلانتری ۱۷۳ امین آباد   آدرس کلانتری ۱۷۳ امین آباد ورامین: ورامین سه راه امین آباد خ رستگار جنب بیمارستان رازی تلفن کلانتری ۱۷۳ امین آباد ورامین: (۰۲۱)۳۳۴۰۱۱۲۲ با پیش شماره تلفن ۰۲۱ برای دسترسی به لیست کلیه کلانتری های شهر تهران همراه آدرس و شماره تلفن روی لینک…

Details

کلانتری 172 عبدالعظیم تهران همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات کلانتری ۱۷۲ عبدالعظیم   آدرس کلانتری ۱۷۲ عبدالعظیم تهران : شهرری-خ ۲۴ متری-خیابان کریمی شیرازی تلفن کلانتری ۱۷۲ عبدالعظیم تهران : (۰۲۱)۵۵۹۱۸۸۸۳ با پیش شماره تلفن ۰۲۱   برای دسترسی به لیست کلیه کلانتری های شهر تهران همراه آدرس و شماره تلفن روی لینک روبرو کلیک نمایید. بر روی…

Details

کلانتری 171 شهید مصطفی خمینی تهران همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات کلانتری ۱۷۱ شهید مصطفی خمینی   آدرس کلانتری ۱۷۱ شهید مصطفی خمینی تهران : بزرگراهٙ خلیج فارس -جنب عوارضی تهران قم تلفن کلانتری ۱۷۱ شهید مصطفی خمینی تهران : (۰۲۱)۵۵۲۲۷۴۹۹ با پیش شماره تلفن ۰۲۱   برای دسترسی به لیست کلیه کلانتری های شهر تهران همراه آدرس و شماره…

Details

ماده 49 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و‌ سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. ‌تاریخ…

Details

ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد. شرح ماده ۴۸ آ.د.م شورای حل اختلاف ماده ۹- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای…

Details

لوموند: علیرغم وعده مالی زیاد (افزایش یارانه) ، مردم به روحانی رای دادند

مردم ایران به وسوسه افزایش یارانه نقدی “نه” گفتند بنا بر گزارش روزنامه لوموند : پیروزی مجدد حسن روحانی رئیس جمهور میانه رو ایران در انتخابات ریاست جمهوری، بیانگر تداوم  سیاست درهای باز به سوی خارج و افرایش آزادی ها در داخل ایران و اصلاح ساختار سیاسی کشور  است. لوموند اشاره کرد پیروزی حسن روحانی…

Details

کلانتری 170 کهریزک تهران همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات کلانتری ۱۷۰ کهریزک   آدرس کلانتری ۱۷۰ کهریزک تهران : جاده قدیم قم جنب پطشک قانونی تلفن کلانتری ۱۷۰ کهریزک تهران : (۰۲۱)۵۶۲۲۲۷۴۴ با پیش شماره تلفن ۰۲۱   برای دسترسی به لیست کلیه کلانتری های شهر تهران همراه آدرس و شماره تلفن روی لینک روبرو کلیک نمایید. بر…

Details