قلمرو حقوق رقابت

قلمرو حقوق رقابت منظور از قلمرو شخصی آن است که بدانیم قواعد حقوق رقابت، دامنگیر چه اشخاصی می‌شود و اصولاً چه کسانی مشمول مقررات آن هستند. در ادامه، اشاره خواهیم داشت که اصولاً چه اشخاصی و با چه اوصافی چنین تکلیفی برعهده دارند. می‌توان به عنوان یک قاعده کلی گفت که علی الاصول کلیه اشخاص…

Details

ویژگیهای قرارداد فرانشیز

 ویژگیهای فرانشیز در مبحث پیشین به مفهوم و انواع قرارداد فرانشیز به‌طور اجمالی پرداختیم. در مبحث دوم، ویژگیهای مهم قرارداد فرانشیز را مورد بررسی قرار خواهیم داد. یکی از مهمترین خصیصه‌های قراردادهای فرانشیز از نظر حقوق رقابت، رعایت اصل حسن نیّت در قراردادهای فرانشیز است. به همین منظور یک گفتار به این امر اختصاص داده…

Details

ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق «دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد» (ماده ۱۵۹ ق، ج ). بنابراین اگر برای مثال، شخصی، برای ابیاری ملکی که در تصرف دارد، آب را از مجرای آبی که در ملک مجاوربین یا سایرین…

Details

تکلیف اقدامات انجام شده در ملک، توسط متصرف عدوانی

تکلیف اقدامات انجام شده در ملک، توسط متصرف عدوانی متصرف، پس از تصرف ملک، معمولا در آن اقدام به احداث بنا غرس (کاشتن) اشجار و یا زراعت می نماید و یا ممکن است اقدام به تخریب و یا ازاله ی آثار موجود نماید. در این صورت، چنانچه تصرفات او عدوانی  شمرده شده و به رفع…

Details

مقایسه دعوای تصرف عدوانی، خلع ید و تخلیه ی ید

مقایسه ی دعوای تصرف عدوانی، خلع ید و تخلیه ی ید با توجه به توضیحات قبل ، تفاوت دعوای تصرف عدوانی با دعوای مالکیت (خلع ید به مفهوم اخص) روشن میشود، درحقیقت، در دعوای تصرف عدوانی، سبق تصرف خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده مجور رسیدگی است، اما در دعوای خلع ید دادگاه در صورتی…

Details

روایت مهناز افشار از زندگی شخصی و حاشیه های ازدواج با یاسین رامین

روایت مهناز افشار از زندگی شخصی و حاشیه های ازدواج با یاسین رامین مهناز افشار گفت: روزی که می‌خواستم ازدواج کنم، می‌دانستم همسرم پسر فردی خواهد بود که مجله «رویش» را به خاطر این که عکس من روی جلدش بود، توقیف کرد. مهناز افشار در برنامه «آپاراتچی» به زندگی شخصی‌اش اشاره کرد و درباره ازدواجش…

Details

مسئولیت مدنی و تعریف آن

مسئولیت مدنی و تعریف آن لزوم جبران ضرر های وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی گویند. این مسئولیت که اصولاً بر عهده فاعل زیان و بر مبنای تقصیر است گاه به معنی عام و در جایی به کار می روند که شخصی در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و…

Details

تصرف عدوانی و تعریف آن

دعوای تصرف عدوانی و تعریف آن از بین دعاوی تصرف مهمترین آنها دعوای تصرف عدوانی است. به موجب ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت…

Details

دعوی تصرف و تعریف آن

دعاوی تصرف  دعوا در صورتی از دعاوی تصرف شمرده میشود که موضوع حق منشأ دعوا صرفا تصرفات قبلی خواهان، یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد. بنابراین در دعاوی تصرف، ادعای خواهان مبتنی بر استفادهی عملی و یا در اختیار داشتن شیء یا حق مورد نظر می باشد. در حقیقت، قانونگذار…

Details

دعوای مالکیت

دعوای مالکیت چیست ؟  دعوا در صورتی دعوای مالکیت شمرده میشود که موضوع حق منشأ دعوا مالکیت خواهان، یعنی رابطه ای باشد که بین شخصی و چیز مادی به وجود آمده و قانون ان را محترم شمرده و به شخصی توانایی دائمی و انحصاری و مطلق انتفاعات ممکنه از آن را می دهد. بنابراین در…

Details