معنی حقوقی اسناد خزانه و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسناد خزانه و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسناد خزانه در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اسنادخزانه اسناد بی‌نامی است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه‌داری کل در جریان سال مالی انتشار می‌یابد. (ماده 1 از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)   mhtl.ir…

Details

معنی حقوقی اسم خاص و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسم خاص و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسم خاص در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اسمی است که برای نامیدن شخص معین یا جای معین یا چیز معین به کار می‌رود. (بند ج ماده 1 از آیین‌‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه…

Details

معنی حقوقی اسرای آزاد شده و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اسرای آزاد شده و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اسرای آزاد شده در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می‌گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور…

Details

معنی حقوقی استیناف تبعی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استیناف تبعی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استیناف تبعی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای استیناف دارند: 1. متهم، 2. اشخاصی که محکوم به تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده‌اند، 3. مدعی العموم بدایت، 4. مدعی خصوصی از حیث ضرر…

Details

معنی حقوقی استعفا و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استعفا و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استعفا در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : کسانی که نیروهای مسلح … برای تحصیل آن‌ها هزینه‌ای پرداخت کرده باشد در صورت وجود یکی از شرایط زیر می‌توانند استعفا دهند. 1- پرداخت دو برابر هزینه تحصیل، 2- انجام خدمت پس از…

Details

معنی حقوقی استر و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استر و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استر در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش‌دهم مترمکعب چوب محسوب می‌شود. (بند16 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب25/5/1346)…

Details

معنی حقوقی استخراج و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استخراج و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استخراج در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد. (بند د ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377) استخراج: مجموعه عملیاتی که…

Details

معنی حقوقی استخدام وزارت اطلاعات و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استخدام وزارت اطلاعات و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استخدام وزارت اطلاعات در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : استخدام: عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در وزارتخانه. (ماده 1 از قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 25/4/1374)   mhtl.ir http://mhtrl.ir   برای دسترسی به تعاریف قانونی کلماتی…

Details

معنی حقوقی استخدام غیررسمی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استخدام غیررسمی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استخدام غیررسمی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور از استخدام غیررسمی مذکور در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 هر گونه استخدام به صورت پیمانی، قراردادی، خرید خدمت، روزمزد و کارگری و عناوین مشابه می‌باشد. (تبصره 3 ماده…

Details

معنی حقوقی استخدام دولت و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی استخدام دولت و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه استخدام دولت در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی است. (بند الف ماده 1 از قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)   mhtl.ir http://mhtrl.ir  …

Details