عقد جایز

عقد جایز و تعریف آن در بحث عقود و قرارداد ها ، عقد جایز در مقابل عقد لازم استفاده می شود . ماده ۱۸۶ قانون مدنی در تعریف عقد جایز می گوید : عقد جایز آن است که هرگز از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند برای برهم زدن عقد جایز هیچ…

عقد لازم

 عقد لازم و تعریف آن عقد لازم است که هیچ یک از دو طرف معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین ماده ۱۸۵ اثر مطلوب در هر عقد ایجاد التزام است پس  در صورتی می‌توان برای عقد اثر حقوقی مهمی قائل شد که دو طرف به تعهدهای خود پایبند باشند. در…

قرارداد الحاقی

قرارداد الحاقی و تعریف آن قرارداد الحاقی اصطلاحی است برای آن گروه از پیمان ها که نمونه ی مفاد آن به وسیله ی یکی از دو طرف تنظیم می شود و طرف دیگر بدون اینکه امکان تغییر یا گفتگو در باره ی شرایط قرارداد را داشته باشد به ان رضایت می‌دهد در این فرض که…

ارث

ارث یکی دیگر از اسباب تملک است  که به موجب آن اموال شخص بعد از مرگ به خویشاوندان او می رسد  خویشاوندان هر شخص بر دو دسته هستند : ۱-  خویشاوندانی که از طریق خون به وی بستگی دارند که اقربای نسبی گویند ۲-  خویشاوندانی که از طریق ازدواج به شخص وابسته هستند که از…

مفهوم ایراد و ادعا در اسناد تجاری

مفهوم ایراد در اسناد تجاری مفهوم ایراد در آیین دادرسی مدنی ایران آن دسته از دفاعیات اصحاب دعوا است در صورت صحت مانع از ورود دادگاه به ماهیت دعوا می گردد مانند ایراد عدم صلاحیت ایراد مرور زمان و ایراد عدم توجه به دعوا. مفهوم ایراد در حقوق اسناد تجاری (دیفنس در زبان انگلیسی و…

عین و انواع آن

اعیان و منافع اموال مادی که  با حواس ظاهری قابل درک و رویت هستند،  از جهتی بهین به عین و منفعت تقسیم می شود  تعریف عین معمولاً عین در مقابل منفعت قرار میگیرد و در این حالت تعریف آن چنین است عنوانی که وجود خارجی داشته و با حواس انسان مثل حس لامسه قابل درک…

تحلیل ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی راجع به جنون در قتل

ماده ی ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی در “بحث از شرایط عمومی قصاص” در مورد حدوث شک و تردید در جنون یا سلامت مرتکب هنگام ارتکاب جنایت و اختلاف نظر طرفین دعوا در این خصوص مقرر داشته است(اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت،…

تفاوت عقد ضمان و کفالت در اذن پرداخت دین

تفاوت عقد ضمان و کفالت در اذن پرداخت دین چیست؟ در رابطه با تفاوت اذن در پرداخت بعد از عقد ضمان و کفالت، مطالب ذیل بیان می گردد. در مطالعه متون فقه و در مبحث ضمان آورده شده است که اگر ضامن بدون اذن مدیون اقدام به عقد ضمان با طلبکار نماید و دین بدهکار…

خرید و فروش بصورت وکالتی

چند نکته مهم در مورد وکالت بلاعزل نکته اول وکالت بلاعزل اگرچه وکالت ساده نیست و جزء وکالت غیر قابل فسخ و پایدار به شمار می رود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، عقدی جایز است و همانند وکالت ساده با فوت یا جنون طرفین منفسخ و ازبین می رود و دیگر ارزش عملی ندارد و باطل…

وصیت نامه و انواع آن

انواع وصیت نامه در ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی برای وصیت‌نامه قابل پذیرش در دادگاه‌ها، سه نوع خودنوشت، رسمی و سری پیش‌بینی شده است. طبق ماده ۲۷۸ قانون امورحسبی، وصیت‌نامه رسمی، وصیتی است که در دفاتر ‌اسناد‌ رسمی تنظیم می‌شود، همچنین وصیت‌نامه خودنوشت وصیتی است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای…