تفاوت میان طلاق و فسخ نکاح

تفاوت میان طلاق و فسخ نکاح   در طلاق رجعی برای مرد تا زمانی که زن در عده است حق رجوعی وجود دارد  اما در فسخ نکاح هیچ گونه حقی برای رجوع مرد وجود ندارد. فسخ نکاح هم در ازدواج دائم هم در ازدواج موقت استدر حالی که طلاق در ازدواج دائم است. عدم ثبت…

حقوق مسئولیت ہین المللی

حقوق مسئولیت ہین المللی حقوق مسؤولیت بین المللی، یکی از شاخه های اصلی و اساسی حقوق بین المللی است که با تمامی سایر شاخه های حقوقی بین المللی در ارتباط تنگاتنگ است. حقوق مسؤوليت بين المللی عبارت از مجموعهٔ قواعد و مقررات بین المللی  مربوط به موضوع مسؤولیت کشورها و سازمانهای بین المللی  است. بنابراین،…

مراجع قضایی و تاریخچه آن

مراجع قضایی و تاریخچه آن به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوروی اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است، تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است». اصل ۷۱ متمم قانون اساسی مشروطه نیز، «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه)، را مرجع رسمی تظلمات عمومی قرار داده بود،دادگستری از این…

معامله فضولی و انواع آن

معامله فضولی به موجب ماده ۱۹۷ ق. م: اگر یڪی از عوضین،عین متعلق به غیر باشد درنتیجه؛معامله برای صاحب عین است. اصطلاحات موجود: ۱-متعامل(اصیل)۲_معامل(فضول)۳-مالڪ(غیر)   انواع معاملات فضولی: معامله فضولی به مال غیر: فضول عین متعلق به دیگری را ،به نام خود و برای خود مورد معامله قرار دهد.این معامله برای مالڪ واقعی عین مال…

اوقات رسیدگی در دادرسی

اوقات رسیدگی در دادرسی وقت عادی (معمولی) منظور از وقت عادی وقتی است که با هدف رعایت عدالت به ترتیب دفتر اوقات دادگاه، روز و ساعت معینی برای رسیدگی، از قبل تعیین و به اصحاب دعوا یا وکلای آنها ابلاغ می شود. تعیین وقت پیش بینی شده در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصداقی…

خصوصیات دادرسی از دیدگاه کنواسیون اروپایی حقوق بشر.

خصوصیات دادرسی از دیدگاه کنواسیون اروپایی حقوق بشر.   طبق بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دادرسی سه ویژگی دارد: ۱-انصاف ۲-علنی بودن ۳-سرعت معقول در رسیدگی. بند ۱ماده ۶ کنوانسیون حقوق بشر اروپایی در انشا خود بصراحت و بلافاصله متذکر «انصاف » شده است. انصاف چیست؟ انصاف اقتضاء می کند که هر…

۲۵ جرمی که از مصادیق جرم کلاهبرداری هستند

۲۵ جرمی که از مصادیق جرم کلاهبرداری هستند ١- ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ. ٢- زمانی که ﺍﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ می‌شوﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ می‌کنند ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ کنند، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘاً ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ بر ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖّﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ…

خودکارهای کلاهبرداری

خودکارهای کلاهبرداری   خودکار وسیله ای است که سالها برای نوشتن ها استفاده می شود درواقع پاک نشدن جوهر خودکار مزیت این وسیله وعامل اصلی استفاده از آن برای نوشتن انواع قراردادها ، چک و سفته ، مبایعه نامه و… می باشد. همچنین جوهر خودکار مخصوصا خودکار های مشکی در گذر زمان تغییر رنگ محسوسی…

با توجه به اینکه قرآن حد معینی از تنبیه زن را مجاز می داند، تنبیه زن قانونی است؟

مسئولیت کیفری تنبیه زوجه مطابق قانون شوهر حق دارد تا در مقابل بدرفتاری زن، ابتدا او را نصیحت کند و اگر نصیحت کارگر نشد، با زن قطع معاشرت کند یا محل خوابش را جدا کند؛ اما در اینکه شوهر، حق داشته باشد همسرش را تنبیه کند یا موجب صدمه جسمی به وی شود، چنین مجوزی…