وکالت دادگستری و انواع آن

انواع وکالت دادگستری تماس برای مشاوره حقوقی و اخذ وکیل از تلفن ثابت و از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۸۶ وکالت تعینی : وکالت دادگستری از نوع تعینی وکالتی است که از طرف شخص به وکیل تعینی و انتخابی خود ارجاع می گردد که ممکن است وکالت حسب مورد به وکیل پایه یک دادگستری و…

وکالت و تعریف آن

تعریف وکالت   تعریف لغوی: معنی لغوی آن ، تفویض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقی ، وکالت عقدی جایز  است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید نیابت دهنده را موکل و کسی که نیابت به او اعطا می شود را…

مشاوره حقوقی و مزایای استفاده از وکیل دادگستری

مزایای استفاده از وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی: تماس برای مشاوره حقوقی و اخذ وکیل از تلفن ثابت و از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۸۶ وکیل؛ مشاور، امین و مدافع حقوق مردم است. اصل ۳۵ قانون اساسی برخورداری از وکیل را جزو حقوق اولیه شهروندان دانسته است. این اصل می‌گوید که در همه دادگاه‌ها، طرفین…

قیمت‌ گذاری به قصد حذف رقیب در حقوق رقابت

قیمت‌ گذاری به قصد حذف رقیب[۱] کمیسیون اروپا قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز را این گونه تعریف نموده است: «یک استراتژی عامدانه است که غالباً از طرف یک بنگاه مسلط، اعمال می‌شود و به‌وسیله قرار دادن قیمتها در سطح پایینتری از هزینه‌های تولید، رقبا را از بازار خارج می‌کند. بنگاه مهاجم با این اقدام خود، در خارج کردن…

قیمت‌ گذاری تبعیض‌ آمیز در حقوق رقابت

قیمت‌ گذاری تبعیض‌ آمیز بنگاهها با ایجاد تبعیض در قیمتهایشان نسبت به فعالان مختلف اقتصادی می‌توانند نظم رقابتی موجود در بازار را تحت شعاع قرار دهند. بر همین اساس، حقوق رقابت در خصوص قیمت‌ گذاری تبعیض‌ آمیز وارد عمل شده است. در یک تعریف مشخص، تبعیض در قیمت را می‌توان به معنای اعمال قیمتهای متفاوت…

استنکاف از عرضه در حقوق رقابت

استنکاف از عرضه[۱]  (استنکاف از معامله) استنکاف از عرضه یا معامله، یکی از مصادیق سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی است. بنگاهی که عرضه کالای خاصی را بر عهده داشته، ممکن است به انگیزه‌های مختلفی از جمله بالا بردن قیمتها و کسب سود بیشتر و یا ضربه زدن به برخی رقبا که ناچارند برخی از مواد…

تفاوت حق انتفاع با اذن (اباحه در انتفاع)

تفاوت اذن (اباحه در انتفاع) با حق انتفاع در اثر عقد حق انتفاع منتفع مالک حق انتفاع می گردد، در صورتی که در اباحه یا  اذن در انتفاع ، منتفع حقی بر انتفاع پیدا نمی نماید بلکه انتفاع  بر او مباح می شود  و تا زمانی که این  اذن یا اباحه وجود داشته باشد تصرف برای  متصرف…

حق انتفاع تعریف ، معنا و مفهوم آن

تعریف حق انتفاع ، معنا و مفهوم آن (حق انتفاع ) یکی از مراتب مالکیت و یکی از وجوه آن است. هرگاه مالک فقط حق استفاده از مال خود را به دیگری واگذار کند و مورد قبول استفاده کننده نیز واقع گردد،  عقد انتفاع شکل گرفته است. اثر عقد انتفاع آن است که دارنده حق…

حق عینی ، تعریف و اقسام آن

تعریف حق عینی و اقسام آن حق مالی عینی به شخص امکان می دهد که به طور مستقیم فوری و بدون واسطه از مال خود بهره برده و از آن استفاده کنند . مثلاً هر کسی نسبت به کیف ساعت و لباس خود مستقیم و بلاواسطه حق دارد و می تواند از آن استفاده کند…

سوءاستفاده‌های مبتنی بر بهره‌کشی در حقوق رقابت

سوءاستفاده مبتنی بر بهره‌کشی از قبیل تحمیل قیمتهای گزاف و استنکاف از عرضه، سوءاستفاده‌هایی هستند که بنگاه مسلط، در صدد است با استفاده از آنها، سود خود را به نحو غیرمنصفانه‌ای افزایش داده و مشتریان را استثمار نماید. به عبارت دیگر، هدف اصلی بنگاه مسلط از این نوع سوءاستفاده‌ها ضربه‌زدن به رقبای تجاری خود نیست،…