شرط محدودیتهای پس از فروش مربوط به مصرف تنها یا یک استفاده خاص در حقوق رقابت

مفهوم شرط محدودیتهای پس از فروش مربوط به مصرف تنها یا یک استفاده خاص نوع دیگری از محدودیت، مربوط به زمانی است که فرانشیز‌دهنده محصولاتش را به دو نوع مشتری‌ می‌فروشد: ۱٫      به فرانشیز‌گیرنده‌ای که محصولات را جهت فروش مجدد خریداری می‌کند. ۲٫       به خریدارانی که مستقیماً محصولات را برای خودشان مصرف می‌کنند یا آن‌را…

شرط محدودیت در فروش به دسته خاصی از مشتریان در حقوق رقابت

مفهوم شرط محدودیت در فروش به دسته خاصی از مشتریان بسیاری از فرانشیز‌دهندگان، سیستمهای توزیع بسیار پیچیده‌ای دارند. بعضی از محصولات صرفاً توسط مشتریان معمولی استفاده نمی‌شود. بلکه آنها به وسیله صنایع یا تجارتهای مربوط نیز استفاده می‌شوند. از این‌رو، فرانشیز‌دهندگان ممکن است نیازمند فرانشیز‌گیرندگان متعددی باشند تا هر کدام فقط به نوع خاصی از…

شرط محدودیت فروش به یک مشتری خاص در حقوق رقابت

مفهوم شرط محدودیت فروش به یک مشتری خاص این محدودیت در یک قرارداد معمولاً به وسیله فرانشیز‌دهنده کالا تحمیل می‌شود تا یک سری از مشتریان مانند دولتهای فدرال و دولتهای محلی و دیگر مشتریان عمده و بزرگ را برای خود محفوظ نگاه دارند. فرانشیز‌دهندگان بازار استدلال می‌کنند که محدودیت لازم است، چرا که تعداد زیادی…

شرط ممنوعیت فروش به بازارهای غیر مصوب

شرط ممنوعیت فروش به بازارهای غیر مصوب[۱] این محدودیتها معمولاً توسط فرانشیز‌دهنده‌هایی بر فرانشیز‌گیرنده تحمیل می‌شود که نمی‌خواهد طبقه مشخصی از بازار محصول او را مصرف نماید. به عنوان مثال «فروشگاههای حراجی»[۲]بازارهایی هستند که این اتفاق اغلب علیه آنها رخ می‌دهد. اگرچه در نگاه اول به نظر این نوع از محدودیتها، روشی غیر منطقی بر…

صلاحیت دادسرا

صلاحیت دادسرا اصل در صلاحیت رسیدگی به جرائم با دادسرا است به این صورت که صلاحیت تعقیب جرایم بر عهده دادسرایی است که جرم در حوزه ی قضایی آن دادسرا به وقوع پیوسته واستثنا م۲۶ انجام وظایف دادسرا ،در خصوص جرایمی که در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است ،با دادسرایی است…

ارکان دستور موقت

ارکان دادرسی فوری (ارکان دستور موقت) دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است، نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است. دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است…

تعریف موسسه عمومی

مفهوم موسسه عمومی در کنار وزارتخانه ها سازمان های دیگری وجود دارد که در اصطلاح موسسات عمومی یا موسسات مستقل نامیده می شوند این موسسات شامل موسسات وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها ،  قوه مقننه ،  قوه قضاییه و موسسات وابسته به سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل شوراها و سازمانهای محلی…

انواع مناطق انحصاری

انواع مناطق انحصاری مناطق انحصاری به روشهای گوناگونی ممکن است، منعقد شود. در این گفتار ما به بررسی سه نوع از شرط در این زمینه خواهیم پرداخت. در بند اول به شرط منطقه‌ای محدود و در بند دوم به شرط منطقه اصلی مسؤولیت و در بند سوم به شرط منطقه تحت نفوذ اشاره خواهیم نمود…

شرط منطقه تحت نفوذ

شرط منطقه تحت نفوذ[۱] «منطقه تحت نفوذ» معمولاً به‌طور مستقیم با شرط «منطقه اصلی مسؤولیت» در ارتباط است، یعنی هر جایی که منطقه اصلی مسؤولیت دارای یک فرانشیز‌گیرنده‌ای است که امکان فروش محصولات یا خدمات را در خارج از منطقه ثابت خود را دارد، این مفهوم به‌وجود می‌آید. در صنعت خودرو به‌طور مداوم از این…

شرط منطقه اصلی مسؤولیت و تعریف آن

شرط منطقه اصلی مسؤولیت[۱] در شرط منطقه اصلی مسؤولیت، فرانشیز‌گیرنده‌ می‌پذیرد که به طرز مناسبی کالای فرانشیزدهنده را به عرضه بگذارد و در منطقه‌ای که برایش مشخص شده، به فروش برساند. وقتی که عرضه یا فروش در آن منطقه به قدر کافی نباشد، فرانشیز‌دهنده کالا می‌تواند قرارداد را فسخ نماید. به وسیله این شرط، فرانشیز‌دهنده…