شرط منطقه‌ای محدود و تعریف آن

شرط منطقه‌ای محدود[۱] قرارداد منطقه‌ای محدود را می‌توان به عنوان روش توزیعی در نظر گرفت که به موجب آن فرانشیز‌دهنده کالا، یک مکان جغرافیایی مشخص را برای فروش کالاهایش به واسطه فرانشیز‌گیرنده مشخص‌ می‌نماید. معمولاً در این نوع شروط، منطقه جغرافیایی با جزئیات کامل مشخص می‌شود تا فرانشیز‌گیرنده کالاهایش را فقط در آن منطقه به…

تحلیل اقتصادی محدودیتهای مناطق انحصاری

تحلیل اقتصادی محدودیتهای مناطق انحصاری قانون شرمن محدودیت منطقه‌ای را «فی نفسه» در آمریکا ضد رقابتی در نظر گرفت و این وضعیت تا سال ۱۹۷۷ که دادگاه عالی در پرونده «کانتیننتال تی وی»[۱] تصمیم جدید گرفت، ادامه داشت. از این زمان به بعد، محدودیت منطقه‌ای تحت قاعده معقولیت مورد بررسی قرار گرفت. از مثالهایی که…

اقامه دعوا در تصرف عدوانی

نحوه اقامه دعوا در تصرف عدوانی در اقامه دعاوی تصرف علاوه بر مرجع صالح شیوه طرح دعوا و همچنین  ذینفع دعوا باید مشخص  شود. مرجع صالح-  با توجه به  حکم کلی ماده ۱ ق.ت.د.ع.ا مصوب  ۱۳۷۳ دعاوی تصرف نیز  در مرحله بدوی در صلاحیت دادگاه عمومی است.  ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز از…

مدت تصرف در تصرف عدوانی

مدت تصرف در دعاوی تصرف مدت تصرف را میتوان نسبت به خواهان و نسبت به خوانده بررسی نمود. مدت تصرف نسبت به خواهان – مواد ۳۲۶، ۳۲۷ و ۳۲۸ ق . ق . یکی از شرایط پیروزی در دعاوی تصرف را  سبق تصرفات دست کم یک ساله ی خواهان قرار داده بود. اما، در قانون…

کیفیت تصرف در تصرف عدوانی

کیفیت تصرف تصرف مورد حمایت قانون در این بحث باید دارای اوصاف معینی باشد، مال مورد تصرف نیز باید ویژگیهایی داشته باشد و افزون بر آن موضوعی که اکنون با تصویب قانون جدید می تواند مورد بحث قرار گیر  شرط مدت تصرف است. اوصاف تصرف تصرفی که از آن به بد تعبیر می شود عبارت…

شرط منطقه انحصاری و تعریف آن

شرط منطقه انحصاری در حقوق رقابت این شرط نوعی توافق ضد رقابتی محسوب می شود که بر مبنای آن بازار میان فعالان آن تقسیم می گردد. در این حالت تقسیم بازار، توافقی میان فعالان بازار است که بر اساس آن، بازارها از لحاظ جغرافیایی یا از لحاظ مشتری بین خودشان تقسیم می‌شود.[۱] اگر تقسیم بازار…

رابطه مالکیت فکری و فرانشیز

ملاحظات مربوط به مالکیت فکری در قرارداد فرانشیز طرفداران اقتصاد بازار محور، بر جریان آزاد محصولات و خدمات تأکید دارند، اما این باور در چارچوب مالکیتهای فکری، با چالشهایی مواجه است. در تحلیل اولیه، ممکن است این دیدگاه که قراردادهای فرانشیز با محوریت مالکیت فکری و حقوق رقابت در موضعی متعارض با یکدیگر قرار گرفته‌اند،…

تفاوت دعوای ممانعت از حق و مزاحمت از حق

تفاوت دعوای ممانعت از حق و مزاحمت دعوای مزاحمت نیز از جهات دیگر، مشمول قواعد حاکم بر دعاوی تصرف است در مواردی ممکن است دعوای ممانعت از حق با دعوای مزاحمت اشتباه شود؛ در حالی که تمایز این دو دعوا به روشنی قابل تشخیص است. در حقیقت در ممانعت از حق، عمل فاعل، به طور…

دعوای مزاحمت از حق و تعریف آن

دعوای مزاحمت از حق «دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد» (ماده ۱۶۰ ق، ج.). بنابراین اگر برای مثال، شخصی ناودان ملکی را که…

شرط توارث در عقد منقطع (نکاح منقطع)

آیا میتوان در نکاح منقطع (صیغه)توارث یا ارث بردن یکی از زوجین ضمن عقد را شرط نمود؟ در فقه امامیه چهار قول در این مسئله دیده می‌شود اول نکاح منقطع مقتضی توارث است مانند نکاح دائم و شرط سقوط حق باطل است. دوم در نکاح منقطع توارث نیست اعم از اینکه توارث یا عدم آن…