تفاوت بین ازدواج دائم و ازدواج موقت

تفاوت عقد دائم و موقت نکاح منقطع از بسیاری جهات مانند نکاح دائم است. شرایط و موانع نکاح منقطع همان است که در نکاح دائم آمده است به استثنای آنچه ذیلا گفته خواهد شد. آثار آن هم اصولا جز در مورد نفقه و ارث همان آثار نکاح دائم است به ویژه از لحاظ اولاد تفاوتی…

ماهیت حقوقی نامزدی

ماهیت حقوقی نامزدی نامزدی یا وعده نکاح مقدمه ازدواج است و خود ازدواج نیست. قانونگذار ایران نیز به این نکته تصریخ کرده و گفته است: و عده ی ازدواج ایجاد علقه روجیت نمی‌کند گرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی. مرد…

قرارداد عمودی و تعریف آن

قرارداد عمودی[۱] قرارداد عمودی یا توافقات عمودی ، قراردادی است که بین دو یا چند بنگاه منعقد می‌شود که از لحاظ توافق در سطوح مختلفی از تولید یا توزیع فعالیت می‌کنند. طرفین این قرارداد معمولاً کالاها یا خدماتی را تولید می‌کنند که مکمل یکدیگر می‌باشند نه کالاها و خدماتی که در رقابت با هم هستند.[۲]…

قرارداد افقی و تعریف آن

قراردادهای افقی[۱] «توافقات افقی یا قرارداد افقی ، توافقاتی هستند که منعقدکنندگان آن، در زنجیره تولید یا توزیع، در یک سطح قرار دارند. در چنین توافقاتی که کمیاب هم نیستند، بنگاههایی که در یک سطح از بازار هستند و رقبای بالقوه و یا بالفعل هم محسوب می‌شوند، تصمیم می‌گیرند که در موضوع خاصی، با یکدیگرهمکاری…

مصادیق توافقات عمودی در رابطه با قرارداد فرانشیز

مصادیق توافقات عمودی در رابطه با قرارداد فرانشیز همان‌طور که در مبحث تمرکز گفته شد، قرارداد فرانشیز عموماً به‌صورت عمودی منعقد می‌گردد. این قراردادها می‌تواند حاوی شروط ضدرقابتی باشند که در قرارداد فرانشیز گنجانده شود. در ادامه به‌صورت اجمالی به برخی از این مصادیق اشاره خواهیم نمود. محدودیت در قلمرو فعالیت تجاری از سوی یکی…

رابطه تمرکز تجاری با فرانشیز

تمرکز تجاری و رابطه آن با قرارداد فرانشیز از دیگر رفتار‌های ضد رقابتی که می‌تواند بر قرارداد فرانشیز منشأ اثر باشد، تمرکز تجاری است. البته ذکر این نکته حایز اهمیت است که تمرکز عموماً از اشکال توافقات افقی است و قرارداد فراشیز نیز عموماً به‌صورت توافقات عمودی منعقد می‌گردد، اما در همه موارد، این‌گونه نیست…

وضعیت مسلط اقتصادی و رابطه آن با قرارداد فرانشیز

وضعیت مسلط اقتصادی و رابطه آن با قرارداد فرانشیز از مهمترین مباحثی که حقوق رقابت بدان می‌پردازد و تأثیر آن بر ساختار بازار محسوس است، بحث وضعیت مسلط اقتصادی[۱] است. اهمیت بحث زمانی مشخص می‌شود که بدانیم یکی از اهداف غایی حقوق رقابت، جلوگیری از ایجاد انحصار است و بنگاه با موقعیت مسلط اقتصادی، پتانسیل…

اهداف حقوق رقابت

هدف حقوق رقابت اهداف عمده حقوق رقابت را می توان به سه بخش عمده تقسیم نمود که عبارتند از «بهره وری اقتصادی» و « افزایش رفاه» و « حمایت از بنگاههای تجاری ضعیف». ۱٫       بهره‌وری اقتصادی بهره‌وری اقتصادی را می‌توان در به حداکثر رساندن کارآیی با حداقل مواد اولیه معنا کرد. که خود شامل بهره‌وری…

قلمرو حقوق رقابت

قلمرو حقوق رقابت منظور از قلمرو شخصی آن است که بدانیم قواعد حقوق رقابت، دامنگیر چه اشخاصی می‌شود و اصولاً چه کسانی مشمول مقررات آن هستند. در ادامه، اشاره خواهیم داشت که اصولاً چه اشخاصی و با چه اوصافی چنین تکلیفی برعهده دارند. می‌توان به عنوان یک قاعده کلی گفت که علی الاصول کلیه اشخاص…

ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق «دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد» (ماده ۱۵۹ ق، ج ). بنابراین اگر برای مثال، شخصی، برای ابیاری ملکی که در تصرف دارد، آب را از مجرای آبی که در ملک مجاوربین یا سایرین…