ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 214 – هرگاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به‌منظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابير زير را اتخاذ مي‌كند:…

ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 213 – تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

ماده 212 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 212 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 212 – اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قيد مي‌شود، سپس متن آن قرائت مي‌گردد و به امضاء يا اثر انگشت شاهد يا مطلع مي‏رسد و چنانچه از امضاء يا اثر انگشت امتناع يا از اداي شهادت خودداري ورزد يا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در…

ماده 211 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 211 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 211 – بازپرس مي‌تواند درصورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشد، بدون يادكردن سوگند، اظهارات او را براي اطلاع بيشتر استماع كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

ماده 210 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 210 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 210 – شاهد و مطلع پيش از اظهار اطلاعات خود به اين شرح سوگند ياد مي‏كند: «به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم». تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 209 – بازپرس پيش از شروع به تحقيق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهيم مي‌كند و نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، پيام‌نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري و درجه…

ماده 208 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 208 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 208 – پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامي حاضران را در صورتمجلس قيد مي‌كند و سپس از آنان به ترتيبي كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقيق مي‌نمايد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

ماده 207 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 207 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 207 – بازپرس از هر يك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مي‌كند و منشي اطلاعات ايشان را ثبت مي‌كند و به امضاء يا اثر انگشت آنان مي‌رساند. تحقيق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت يا مواجهه آنان بلامانع است. دليل…

ماده 206 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 206 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 206 – تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعان قبل از رسيدگي در دادگاه، غيرعلني است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور…

ماده 205 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 205 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 205 – در صورتي‌كه شاهد يا مطلع از نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل بيست و چهار ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رييس او دعوت شود. فرمانده يا رييس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضايي، شخص احضار شده را…