ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 153 – مقامات و مأموران وزارتخانه‏ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركت‌هاي وابسته به آنها، سازمان‌هاي نظامي و انتظامي، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است…

ماده 152 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 152 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 152 – تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به‌عمل مي‌آيد كه ظن قوي به كشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد. در اين صورت، بازپرس از مرجع مربوط مي‏خواهد، اين مراسلات را توقيف كند و نزد…

ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 151 – بازپرس مي‌تواند در موارد ضروري،‌ براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم، حساب‌هاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس حوزه قضائي كنترل كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 150 – كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون لازم تشخيص داده شود. در اين‌صورت با موافقت رييس كل دادگستري استان…

ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 149 – مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‏الفساد، در صورت عدم دسترسي به مالك حسب مورد، به تقاضاي بازپرس و…

ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 148 – بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف…

ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 147 – آلات و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگي، سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه حين بازرسي به دست مي‌آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف مي‌شود و هر يك در صورتمجلس توصيف و شماره‌گذاري مي‌گردد. آنگاه در لفاف…

ماده 146 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 146 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 146 – از اوراق، نوشته ‏ها ‌و ساير اشياي متعلق به متهم، ‌فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي‌شود. بازپرس مكلف است در مورد ساير نوشته‌ها و اشياي متعلق به متهم با احتياط رفتار كند، موجب افشاي مضمون…

ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 145 – در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازكردن محل‌ها و اشياي بسته خودداري كند، بازپرس مي‌تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي‌گردد، خودداري شود. تبصره – درصورتي‌كه در…

ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 144 – در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند ورود و خروج به محل بازرسي را تا پايان بازرسي ممنوع كند و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي با هماهنگي مقامات مربوط استفاده كند كه در اين‌صورت، نيروي نظامي زير نظر مقام…