کد تخلفات راهنمایی و رانندگی
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
*هر گونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ1/000/000900/000500/000
2001
*تجاوز از سرعت مجاز( بیش از 50 کیلومتر در ساعت)1/000/000900/000500/000
2002
*سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه1/000/000900/000500/000
2003
*عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی1/000/000900/000500/000
2004
*حرکت بطور مارپیچ1/000/000900/000500/000
2005
2006حرت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها1/000/000900/000ــــــــ
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
**رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی2/000/0002/000/0002/000/000
2007
2008تجاوز از سرعت مجاز(بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت)500/000400/000200/000
2009عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)500/000300/000100/000
*تجاوز به چپ از محور راه500/000400/000200/000
2010
2011عبور وسایل نقلیه از پیاده رو500/000300/000100/000
2012عدم رعایت حق تقدم عبور400/000300/000100/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2013دور زدن درمحل ممنوع500/000400/000200/000
2014استفاده از تلفن همراه با وسایل ارتباطی مشابه درحین رانندگی در سرعت بالای 60 کیلومتر500/000400/000200/000
2015نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم ) روشنایی درشب500/000400/000300/000
2016عدم رعایت مقررات ایمنی حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک500/000400/000300/000
2017رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز500/000400/000300/000
2018عدم رعایت شرایط مندرج درگواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص500/000400/000300/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2019عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه500/000400/000300/000
2020عدم رعایت مقررات حمل بار500/000400/000300/000
2021نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه500/000500/000500/000
2022مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه500/000500/000500/000
2023در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی500/000400/000400/000
2024حمل تیر آهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط500/000400/000300/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2025عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی500/000400/000300/000
2026حــــــــــــذف شـــــــــــــد
2027هر گونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار ( تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی500/000500/000500/000
***نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر500/000500/000500/000
2028
2029توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع500/000400/000200/000
2030عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دو خط عبور درهر سمت500/000400/000ـــــــ
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2031سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه500/000400/000200/000
2032حمل مواد سوختنی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز500/000500/000500/000
2033رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای پلاک گذر موقت، ویژه، تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی500/000500/000500/000
2034حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز500/000500/000500/000
2035نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی500/000400/000300/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2036استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده، چراغهای الوان، اضافی و داشتن نور سفید درعقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه500/000400/000300/000
2037نصب هر گونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید500/000400/000300/000
2038توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی500/000400/000ـــــــــــ
2039تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی وعرضی با وسیله نقلیه جلوئی یا جانبی500/000400/000300/000
2040عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی500/000400/000200/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2041سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه500/000400/000300/000
2042عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوط یا محل، به علائم هشداردهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راهها500/000500/000500/000
2043سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر400/000300/000ــــــــــ
2044توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطع های راه آهن400/000300/000200/000
2045نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده400/000300/000200/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2046سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت400/000300/000300/000
2047نداشن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن400/000400/000400/000
2048روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت400/000300/000100/000
2049حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود400/000300/000100/000
2050حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط کشی شده400/000300/000100/000
2051عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه500/000400/000ــــــــــــ
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2052نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیرمجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر)400/000300/000200/000
2053عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها400/000300/000100/000
2054استفاده از وسایل آتش زا از قبیل اجاق گاز، پیک نیک، بخاری و امثال آن در داخل وسایل نقلیه400/000400/000400/000
2055باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است400/000400/000400/000
2056تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 کیلومتر در ساعت)400/000300/000200/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2057عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات450/000300/000200/000
2058تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب وایجاد هر گونه مانع درمسیر عبور وسایل نقلیه در راهها و حریم آنها500/000500/000500/000
2059حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم400/000300/000200/000
2060عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس400/000400/000400/000
2061حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر400/000400/000200/000
2062توقف درمحل ایستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع)400/000300/000100/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری -صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2063نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه200/000100/000100/000
2064حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز400/000300/000100/000
2065خودداری ازکنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است300/000200/000100/000
2066عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت300/000200/000100/000
2067راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت300/000300/000100/000
2068عدم رعایت مقررات در گردشها300/000300/000100/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2069نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم300/000200/000200/000
2070حرکت کمتر از سرعت نور در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است300/000200/000100/000
2071توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه های تعیین شده300/000200/000100/000
2072استفاده ازتلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه، در حین رانندگی در سرعت کمتر از 60 کیلومتر بر ساعت300/000200/000100/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2073پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر300/000200/000100/000
2074قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشداردهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه300/000200/000100/000
2075ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نفت گاز (گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راه300/000200/000100/000
2076توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی300/000200/000100/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2077گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع300/000200/000100/000
2078توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو و راهها و محل هایی که شانه کناری وجود دارد300/000200/000100/000
2079تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه300/000300/000300/000
2080نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی برف پاک کن و بخاری300/000200/000200/000
2081حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیر مجاز300/000200/000100/000
2082ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است200/000100/000ـــــــ
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2083نداشتن و یا عدم بکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری300/000300/000100/000
2084عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع ها و میادین300/000200/000100/000
2085توقف دوبله در معابر300/000200/000100/000
****حرکت با دنده عقب غیر ضروری در راهها400/000300/000100/000
2086
2087حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی300/000300/000200/000
2088توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه ها برای فروش کالا300/000200/000100/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2089نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده300/000200/000100/000
2090رانندگی با وسیله نقلیه دودزا300/000200/000100/000
2091حمل اشیاء کثیف، آلوده و حیوانات یا هر گونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی می گردد.300/000200/000100/000
2092عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی300/000300/000300/000
2093عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزادراهها، بزرگراه ها و جاده ها300/000200/000ـــــــ
2094نداشن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی300/000200/000100/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2095مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت300/000300/000300/000
2096عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت300/000300/000300/000
2097سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر300/000200/000100/000
2098سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بین شهری و راههای روستایی300/000ــــــــ100/000
2099استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی300/000200/000100/000
2100تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی300/000200/000ــــــــ
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2101هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد300/000200/000100/000
2102عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری300/000200/000100/000
2103عدم توجه به هشدار وعلائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت300/000200/000100/000
2104نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی300/000200/000100/000
2105آموزش رانندگی در محل های غیرمجاز300/000200/000100/000
2106عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری300/000200/000100/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2107توقف وسایل نقلیه در پیاده رو400/000300/000100/000
2108سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محلهای مجاز400/000300/000ــــــ
2109استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد وسیله نقلیه400/000300/000100/000
2110همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی300/000200/000100/000
2111همراه نداشتن گواهینامه رانندگی300/000200/000100/000
2112همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی300/000200/000ــــــ
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2113انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیر مجاز400/000300/000100/000
2114استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد500/000300/000ــــــ
2115بیرون آوردن دست و یا هر یک از اعضاء بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده300/000200/000100/000
2116نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ ها300/000300/000100/000
2117عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایر قسمتهای تعیین شده300/000300/000300/000
2118عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجیهزات الکترونیکی وغیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه400/000300/000100/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2119باز کردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف و یا بازگذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو300/000200/000100/000
2120حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود300/000300/000100/000
2121رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار300/000300/000100/000
2122حمل بار غیرمتعارف یا اشیاء با وسایل نقلیه غیر باربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود400/000300/000100/000
2123عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها200/000100/000ــــــــ
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2124بوق زدن درمحل های ممنوعه یا بوق زدن غیر ضروری و مکرر300/000200/000100/000
2125تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوق های شیپوری، لوله اگزوز، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و امثالهم400/000300/000100/000
2126عبور یا توقف در معابری که از طرف راهنمایی و رانندگی در ساعت معینی ممنوع اعلام می شود200/000150/000ــــــ
2127سوار کردن اطفال کمتر از 12 سال در صندلی جلو اتومبیل200/000200/000100/000
2128سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسی های تلفنی، دربست یا آژانس بدون اجازه مسافر قبلی200/000150/000ــــــ
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2129خروج غیرمجاز تاکسی از محدوده تعیین شده200/000200/000100/000
2130همراه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث200/000200/000100/000
2131همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار200/000200/000100/000
2132عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن200/000200/000100/000
2133همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی200/000200/000100/000
2134استفاده از لاستیک میخدار (یخ شکن) درمواقع غیرضروری200/000200/000100/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2135حرکت دادن غیرمجاز یا رها نمودن انواع حیوانات در راه ها200/000200/000100/000
2136توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر200/000100/000ــــــ
2137عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه کشاورزی و راه سازی در راهها200/000200/000100/000
2138عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنمای وسیله نقلیه در مواقع لزوم200/000200/000100/000
2139پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغهای جلو یا عقب وسیله نقلیه که باعث کاهش، تغییر یا شدت نور شود200/000200/000100/000
2140عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین (ظرفیت ناخالص 5/6 تن به بالا) و اتوبوسهای برون شهری در معابر شهری در ساعات غیرمجاز200/000200/000ــــــــ
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2141حرکت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیه امدادی300/000200/000ــــ
2142عدم استفاده از علائم هشداردهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راهسازی و کشاورزی در راهها200/000100/000100/000
2143توقف درمحل ممنوع (پارک ممنوع)200/000150/000100/000
2144نداشتن تجهیزات و علائم مصوب برای خودروهای تاکسی، آژانس و سرویس مدارس200/000200/000ـــــــــــــ
2145نداشتن تجهیزات و علائم شناسایی و احتیاط در وسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی300/000300/000300/000
2146خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب200/000200/000100/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2147نصب آینه های غیرمجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری200/000200/000100/000
2148حمل و در آغوش گرفتن حیوانات و یا سرگرم شدن با آنها در حین رانندگی200/000200/000ــــــ
2149همراه نداشتن کارت شناسایی وسیله نقلیه200/000100/00050/000
2150سوار و پیاده کردن مسافر یا سرنشین در محل های غیرمجاز یا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور گردد400/000300/000100/000
2151توقف وسایل نقلیه غیرمجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار200/000100/000ـــــــ
2152عدم رعایت تقدم عبور عابر یا تجاوز یا توقف وسایل نقلیه در گذرگاه عابر پیاده200/000200/000200/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2153توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راهها200/000200/000100/000
2154خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی200/000200/000100/000
2155عبور از روی لوله آب آتش نشانی در راهها200/000200/000100/000
2156بازگذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، نصب یا قرار دادن هر شیء که مانع دید عقب یا جلو راننده یا پلاک وسیله نقلیه شود150/000100/00050/000
2157سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه150/000100/000ــــــ
2158نداشتن برچسب عوارض سالیانه شهرداری100/00050/000ـــــــ
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2159پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاه های تاکسی150/000100/000ـــــ
2160عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی150/000100/00050/000
2161عدم توقف درمواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس به هنگام سوار و پیاده نمودن دانش آموزان150/000100/00050/000
2162سوار کردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز به ازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی150/000100/00050/000
2163همراه نداشتن گواهی یا برچسب معتبر معاینه فنی100/00050/00050/000
2164حمل سرنشین اضافی با موتورسیکلت به ازای هر نفر100/000100/00050/000
کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه های روستایی
2165عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس100/000100/000100/000
2166عدم استفاده از تاکسیمتر100/000100/00050/000
2167دست گرفتن موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، اسکیت سوار، اسکوتر و نظایر آن به وسیله نقلیه در حال حرکت100/000100/000100/000
2168یدک کشی یا حمل بار غیر متعارف به وسیله موتورسیکلت یا دوچرخه100/000100/00050/000
2169حرکت دادن وسایل نقلیه دارای چرخ فلزی در راهها50/00050/00030/000
2170نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنگ یا بوق، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نورتاب دوچرخه پایی50/00050/00030/000
2171عبور عابر پیاده از محلهای غیر مجاز سواره رو و همچنین از طول راههایی که دارای پیاده رو است30/00030/00030/000