شرط منطقه انحصاری و تعریف آن

شرط منطقه انحصاری در حقوق رقابت این شرط نوعی توافق ضد رقابتی محسوب می شود که بر مبنای آن بازار میان فعالان آن تقسیم می گردد. در این حالت تقسیم بازار، توافقی میان فعالان بازار است که بر اساس آن، بازارها از لحاظ جغرافیایی یا از لحاظ مشتری بین خودشان تقسیم می‌شود.[۱] اگر تقسیم بازار…

رابطه مالکیت فکری و فرانشیز

ملاحظات مربوط به مالکیت فکری در قرارداد فرانشیز طرفداران اقتصاد بازار محور، بر جریان آزاد محصولات و خدمات تأکید دارند، اما این باور در چارچوب مالکیتهای فکری، با چالشهایی مواجه است. در تحلیل اولیه، ممکن است این دیدگاه که قراردادهای فرانشیز با محوریت مالکیت فکری و حقوق رقابت در موضعی متعارض با یکدیگر قرار گرفته‌اند،…

نمونه قرارداد كار

نمونه قرارداد كار اين قرارداد بر طبق قانون کار بين  خانم/آقاي ……………… فرزند ……………… داراي شناسنامه شماره  ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن ………………………………………………………………………………………………………. /   شركت ………………… ثبت شده به شماره …….…………. در اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی  …………..………………… تلفن : ……………..  به نمايندگي خانم …………………………… كه در اين قرارداد كارفرما ناميده…

ممنوع شدن ریش بلند و حجاب در استان شین جیانگ چین

ممنوع شدن ریش بلند و حجاب در استان شین جیانگ چین از این پس اویغورهای مسلمان باید بر اساس قوانین ملی چین ازدواج کرده و ملزم هستند فرزندان خود را به مدارس دولتی بفرستند. دولت چین ممنوعیت های جدیدی را در استان غربی اویغورنشین شین جیانگ اعمال کرده است. به گزارش عصر ایران به نقل…

نمونه قــرارداد اجاره خودرو با راننده

نمونه قــرارداد اجاره خودرو با راننده  طرف اول این  قرارداد مالک خودرو و پیمانکار که از این پس در این قرارداد پیمانکار  نامیده می شود:  آقاي ………………………………… فرزند………………………………………. داراي شناسنامه شماره…………………………… صادره از ………………………………  متولد ………………………………  به شماره ملی ………………………………………………ساكن: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. طرف دوم قرارداد بهره بردار از خدمات پیمانکار که از این پس در این…

نمونه قرارداد سرویس مدارس

نمونه قرارداد حمل ونقل دانش آموزان (نمونه قرارداد سرویس مدارس) (موضوع ماده ۸ دستورالعمل اجرایی شماره ۳۷/۳/۱/۸۸۰۱۲۷۱ مورخ ۱۴/۵/۸۸آیین نامه حمل ونقل دانش آموزان شماره ۸۹۳۷۰/ت۳۲۶۸۰ ک مورخ ۳/۶/۸۷ هیات وزیران) ۱-کارفرما:آموزش وپرورش:شهرستان قدس   ۲-نام نماینده آموزش وپرورش: آموزشگاه ……………………………………………………………. ۳-سمت نماینده آموزش وپرورش: مدیر ……………………………………………………………. ۴-نام شرکت یا موسسه طرف قرارداد:…………………………………………………………………. ۵-شماره وتاریخ…