ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌ یکی از شعب، به‌نظر رئیس‌شعبه اول یا معاون وی برساند. شرح ماده 50 آ.د.م قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب مهر ماه…

نقض قوانین عجیب آمریکایی در قاب تصویر

نقض قوانین جیب ایالات مختلف آمریکا در قاب تصویر   اولیویا لاچر در مجموعه “من در مبارزه با قانون”، مجموعه ای از تصاویری را ارائه داد که به صورت خلاقانه برخی از قوانین پوچ موجود در ایالات متحده را به چالش می کشد. هر عکس بیانگر یک نوع شورش  بوده که به طور عمدی در…