دفتر اسناد رسمی 1 اردبیل همراه شماره تلفن و آدرس

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر اسناد رسمی 1 اردبیل آدرس دفتر اسناد رسمی شماره 1 اردبیل : اردبیل – اردبیل – باغمیشه – چهارراه باغمیشه تلفن دفتر اسناد رسمی شماره 1 اردبیل: 33455558 با پیش شماره تلفن ? مشخصات سردفتر سردفتر این دفترخانه اسناد رسمی یوسف اصغری نیاری است. انواع وکیل دادگستری مشاوره…

لیست دفترخانه های اسناد رسمی اردبیل

لیست دفترخانه های اسناد رسمی اردبیل  شامل آدرس و شماره تلفن دفترخانه های شهرهای : اردبیل ، نمین ، نیر ، مشگین شهر ، گرمی مغان ، کوثر ، خلخال ، تازه کند ، پارس آباد ، بیله سوار   لیست دفترخانه های اسناد رسمی اردبیل   دفتر اسناد رسمی 1 اردبیل یوسف اصغری نیاری…

ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی: دادخواست باید به‌ زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد: 1 – نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان. ‌تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید…

قانون اجازه انتشار اسکناس صفر یورویی در اتحادیه اروپا

بر اساس قانون بانک مرکزی اروپا اسکناس های صقر یورویی به منظور فروش به گردشگران و دارندگان کلکسیون های اسکانس منتشر شد ،  امکان خرید و فروش این اسکناس ها  در بازار مصرفی وجود ندارند. قیمت اولیه عرضه هر قطعه اسکانس صفر یورویی 2.5 یورو است. تصویر مندرج در اسکناس ،  کشتی ناوگان دریایی آلمان…