برق تهران و استانهای شمالی قطع خواهد شد

مدیرعامل شرکت توانیر گفت:‌در صورت عدم مدیریت مصرف خاموشی قطعی برق در انتظار مناطق گرمسیر، استان‌های شمالی و پایتخت خواهد بود. آرش کردی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ورود موج گرمای هماهنگ به کل کشور گفت: با توجه به اینکه در این هفته شاهد ورود موج گرما هم در استان‌های جنوبی و هم…

ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لكن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تكمیل شود : ۱ – درصورتی كه به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده…

ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی كه هریك از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود . شرح ماده 52 آ.د.م قهري در لغت به معني جبري و اضطراري است. در اصطلاح حقوق…