قانون جدیدی درباره زنان عربستانی در راه است

قانون جدید حمایت از زنان در برابر تعرض جنسی قانونی برای حمایت از زنان عربستانی بعد از آزاد شدن  رانندگی زنان در عربستان ، ملک سلمان پادشاه عربستان ، دستور تدوین قانون جدیدی را طی چند ماه آینده داده است تا   از زنان در برابر تعرض جنسی حمایت شود. در گزارشی که در  روزنامه فرامنطقه‌ای…

زنان عربستان می توانند فتوی صادر کنند.

به نظر می رسد تغییرات شگرفی در عربستان سعودی در حال رخ دادن است. آنچه که به نظر می رسد این است که این کشور قصد دارد تغییرات بسیار اساسی در رابطه با حقوق زنان ایجاد کند. پس از تغییراتی مانند اجازه رانندگی به زنان، اجازه ورود زنان به ورزشگاه برای شرکت در جشن ملی کشور، …

معنی حقوقی آموزشگاه رانندگی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزشگاه رانندگی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزشگاه رانندگی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : مؤسسه‌ای است که بر اساس مقررات این آیین‌نامه تأسیس و از متقاضیان ثبت نام کرده و آموزش‌های رانندگی را در محل‌های تعیین شده به آنان تعلیم می‌دهد. (بند 1 ماده 1…

معنی حقوقی آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور از آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای همان مؤسسات کارآموزی موضوع ماده 13 قانون کارآموزی مصوب اردیبهشت ماه 1349 می‌باشد که در این آموزشگاه‌ها یک…