چگونه می توان نام را تغییر داد ؟ / مرجع صالح برای رسیدگی به تغییر نام

تغییر نام چگونه انجام می گیرد ؟ / مرجع صالح برای رسیدگی به تغییر نام افراد قبل از صدور  رای جدید دیوان عذالت اداری ، مرجع صالح برای تغییر نام دادگاه بود و افراد برای تغییر نام خود باید دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال تنظیم می نمودند تا پس از صدور حکم توسط دادگاه…

معنی حقوقی اثر و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اثر و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اثر در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدید آورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که…

معنی حقوقی اتومبیل‌سواری و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اتومبیل‌سواری و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اتومبیل‌سواری در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اتومبیل‌سواری عبارت از اتومبیلی است که برای حمل مسافر استفاده گردد از قبیل سواری شهری، سواری صحرایی، مینی‌بوس، اتوبوس هر چند خارج از رده یا اسقاطی باشد. (ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی تبصره…