بقایی حکم حبس خود را 63 سال اعلام کرد / دادگستری دروغ است

بقایی حکم حبس خود را 63 سال اعلام کرد / دادگستری دروغ است حمید بقایی اعلام کرده به 63 سال زندان محکوم شده است اما دادگستری می گوید این عدد صحیح نیست.  بقایی در چند اتهام، محکوم شده و عدد 63 مجموع محکومیت اوست این در حالی است که براساس قانون، بقایی تنها بالاترین حبس…