دفتر خدمات الکترونیک شهر مطهری همراه آدرس و تلفن

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر خدمات الکترونیک شهر مطهری   منطقه شهرداری و کد دفتر خدمات الکترونیک شهر مطهری کد این دفتر خدمات الکترونیک شهر کد 703 و در منطقه 7 شهرداری می باشد.   آدرس دفتر خدمات الکترونیک شهر مطهری خیابان استاد مطهری ، بعد از خیابان سلیمان خاطر ، پلاک 146…

دفتر خدمات الکترونیک شهر سهروردی شمالی همراه آدرس و تلفن

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر خدمات الکترونیک شهر سهروردی شمالی   منطقه شهرداری و کد دفتر خدمات الکترونیک شهر سهروردی شمالی کد این دفتر خدمات الکترونیک شهر کد 702 و در منطقه 7 شهرداری می باشد.   آدرس دفتر خدمات الکترونیک شهر سهروردی شمالی سیدخندان ، سهروردی شمالی، نرسیده به میدان پالیزی، پلاک…

دفتر خدمات الکترونیک شهر گاندی همراه آدرس و تلفن

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر خدمات الکترونیک شهر گاندی   منطقه شهرداری و کد دفتر خدمات الکترونیک شهر گاندی کد این دفتر خدمات الکترونیک شهر کد 607 و در منطقه 6 شهرداری می باشد.   آدرس دفتر خدمات الکترونیک شهر گاندی خیابان گاندی جنوبی ، خیابان دهم ، پلاک 6   تلفن دفتر…

دفتر خدمات الکترونیک شهر یوسف آباد همراه آدرس و تلفن

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر خدمات الکترونیک شهر یوسف آباد   منطقه شهرداری و کد دفتر خدمات الکترونیک شهر یوسف آباد کد این دفتر خدمات الکترونیک شهر کد 606 و در منطقه 6 شهرداری می باشد.   آدرس دفتر خدمات الکترونیک شهر یوسف آباد یوسف آباد، بین خیابان 46 و 48، پلاک364  …

دفتر خدمات الکترونیک شهر طالقانی همراه آدرس و تلفن

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر خدمات الکترونیک شهر طالقانی   منطقه شهرداری و کد دفتر خدمات الکترونیک شهر طالقانی کد این دفتر خدمات الکترونیک شهر کد 605 و در منطقه 6 شهرداری می باشد.   آدرس دفتر خدمات الکترونیک شهر طالقانی طالقانی،بعد ازچهارراه موسوی(فرصت)،جنب بانک ملی، پ 268   تلفن دفتر خدمات الکترونیک…

دفتر خدمات الکترونیک شهر پل کریم خان همراه آدرس و تلفن

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر خدمات الکترونیک شهر پل کریم خان   منطقه شهرداری و کد دفتر خدمات الکترونیک شهر پل کریم خان کد این دفتر خدمات الکترونیک شهر کد 604 و در منطقه 6 شهرداری می باشد.   آدرس دفتر خدمات الکترونیک شهر پل کریم خان خیابان میرزای شیرازی بالاتر از پل…

دفتر خدمات الکترونیک شهر ميدان فاطمي همراه آدرس و تلفن

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر خدمات الکترونیک شهر ميدان فاطمي   منطقه شهرداری و کد دفتر خدمات الکترونیک شهر ميدان فاطمي کد این دفتر خدمات الکترونیک شهر کد 603 و در منطقه 6 شهرداری می باشد.   آدرس دفتر خدمات الکترونیک شهر ميدان فاطمي ميدان فاطمي ،خيابان جويبار ، كوچه غفاري غربي –…

دفتر خدمات الکترونیک شهر کارگر شمالی همراه آدرس و تلفن

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر خدمات الکترونیک شهر کارگر شمالی   منطقه شهرداری و کد دفتر خدمات الکترونیک شهر کارگر شمالی کد این دفتر خدمات الکترونیک شهر کد 602 و در منطقه 6 شهرداری می باشد.   آدرس دفتر خدمات الکترونیک شهر کارگر شمالی خیابان کارگر شمالی،خیابان هفتم،برج گلستان،پ18/1   تلفن دفتر خدمات…

دفتر خدمات الکترونیک شهر اسدابادی، میدان فرهنگ همراه آدرس و تلفن

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر خدمات الکترونیک شهر اسدابادی، میدان فرهنگ   منطقه شهرداری و کد دفتر خدمات الکترونیک شهر اسدابادی، میدان فرهنگ کد این دفتر خدمات الکترونیک شهر کد 601 و در منطقه 6 شهرداری می باشد.   آدرس دفتر خدمات الکترونیک شهر اسدابادی، میدان فرهنگ خیابان سید جمال الدین اسدابادی، میدان…

دفتر خدمات الکترونیک شهر جنت آباد شمالی همراه آدرس و تلفن

آدرس و شماره تلفن و مشخصات دفتر خدمات الکترونیک شهر جنت آباد شمالی   منطقه شهرداری و کد دفتر خدمات الکترونیک شهر جنت آباد شمالی کد این دفتر خدمات الکترونیک شهر کد 511 و در منطقه 5 شهرداری می باشد.   آدرس دفتر خدمات الکترونیک شهر جنت آباد شمالی جنت آباد شمالی،خیابان شهید مخبری(35 متری…