پیام تسلیت خاتمی به مرحوم مهندس امیرانتظام در حالیکه سال 60 وی را مزدور امریکا میخواند

پیام تسلیت خاتمی به مرحوم مهندس امیرانتظام در حالیکه سال 60 وی را مزدور امریکا خواند خاتمی با صدور پیامی درگذشت مهندس عباس امیرانتظام را تسلیت گفت. به گزارش خاتمی مدیا، متن این پیام بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم سرکار خانم الهه امیرانتظام درگذشت همسر ارجمندتان آقای عباس امیرانتظام را به سرکار عالی…

Details

ماده 841 قانون مدنی / ماده ۸۴۱ قانون مدنی

متن ماده 841 قانون مدنی ماده 841 – موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.(رج ماده247ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

Details

ماده 840 قانون مدنی / ماده ۸۴۰ قانون مدنی

متن ماده 840 قانون مدنی ماده 840 – وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.(رج ماده975ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details

ماده 839 قانون مدنی / ماده ۸۳۹ قانون مدنی

متن ماده 839 قانون مدنی “ماده 839 – اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 838 قانون مدنی / ماده ۸۳۸ قانون مدنی

متن ماده 838 قانون مدنی ماده 838 – موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون…

Details

ماده 837 قانون مدنی / ماده ۸۳۷ قانون مدنی

متن ماده 837 قانون مدنی ماده 837 – اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 836 قانون مدنی / ماده ۸۳۶ قانون مدنی

متن ماده 836 قانون مدنی ‌ماده 836 – هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از‌آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد…

Details

ماده 835 قانون مدنی / ماده ۸۳۵ قانون مدنی

متن ماده 835 قانون مدنی ‌ماده 835 – موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد.…

Details

ماده 834 قانون مدنی / ماده ۸۳۴ قانون مدنی

متن ماده 834 قانون مدنی “ماده 834 – در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد‌نکرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصایت بوده باشد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 833 قانون مدنی / ماده ۸۳۳ قانون مدنی

متن ماده 833 قانون مدنی ماده 833 – ورثه موصی نمی‌تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است.‌اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details