ماده 667 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 667 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 667 – ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده ‎ هاي ترافيك را حداقل تا شش‌ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند. تبصره ۱ـ داده ترافيك، هرگونه داده ‎ اي است كه سامانه ‎ هاي…

Details

ماده 666 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 666 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 666 – قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي كيفري يك، كيفري دو، اطفال و نوجوانان، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه ‎ اي اختصاص دهد. تبصره ـ مقامات قضائي دادسراها و دادگاههاي مذكور از ميان قضاتي كه…

Details

ماده 665 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 665 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 665 – چنانچه جرم رايانه ‎ اي درصلاحيت دادگاههاي ايران در محلي كشف يا گزارش شود، ‌ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. درصورتي‌كه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار…

Details

ماده 664 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 664 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 664 – علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به موارد زير را دارند: الف ـ داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم ‌به‌كار رفته‌اند كه به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حاملهاي داده موجود در قلمرو حاكميت…

Details

ماده 663 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 663 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 663 – آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين بخش، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌ رسد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر…

Details

ماده 662 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 662 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 662 – قوه قضائيه موظف است براي آموزش دادرسي الكترونيكي به قضات، كاركنان قضائي، دستگاههاي تابعه قضائي و مراجع انتظامي اقدام كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details

ماده 661 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 661 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 661 – چنانچه اشخاصي كه مسؤول حفظ امنيت مراكز، سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و اطلاعات موضوع اين بخش هستند يا داده‌ها يا سامانه(سيستم)هاي مذكور در اختيار آنان قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت تدابير متعارف امنيتي موجبات ارتكاب جرائم…

Details

ماده 660 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 660 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 660 – چنانچه اشخاصي كه داده‌هاي موضوع اين بخش را در اختيار دارند، موجبات نقض حريم خصوصي افراد يا محرمانگي اطلاعات را فراهم آورند يا به طور غيرمجاز آنها را افشاء كرده يا در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال…

Details

ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 659 – به ‌ كارگيري سامانه‌هاي ويدئو كنفرانس و ساير سامانه‌هاي ارتباطات الكترونيكي به منظور تحقيق از اصحاب دعوي، اخذ شهادت از شهود يا نظرات كارشناسي در صورتي مجاز است كه احراز هويت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذيرد. تاریخچه قانون آئین…

Details

ماده 658 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 658 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 658 – قوه قضائيه موظف است تمهيدات فني و قانوني لازم را براي حفظ حريم خصوصي افراد و تأمين امنيت داده‌هاي شخصي آنان، در چهارچوب اقدامات اين بخش فراهم آورد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details