ماده 670 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 670 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 670 – مقام قضائي مي ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ هاي حفاظت شده مذكور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) اين قانون را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. خودداري از اجراي اين دستور و همچنين عدم نگهداري وعدم مواظبت از…

Details

ماده 669 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 669 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 669 – هرگاه حفظ داده ‎ هاي رايانه ‎ اي ذخيره‌شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام‌قضائي مي ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير…

Details

ماده 668 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 668 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 668 – ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details

ماده 667 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 667 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 667 – ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده ‎ هاي ترافيك را حداقل تا شش‌ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند. تبصره ۱ـ داده ترافيك، هرگونه داده ‎ اي است كه سامانه ‎ هاي…

Details

ماده 666 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 666 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 666 – قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي كيفري يك، كيفري دو، اطفال و نوجوانان، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه ‎ اي اختصاص دهد. تبصره ـ مقامات قضائي دادسراها و دادگاههاي مذكور از ميان قضاتي كه…

Details

ماده 665 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 665 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 665 – چنانچه جرم رايانه ‎ اي درصلاحيت دادگاههاي ايران در محلي كشف يا گزارش شود، ‌ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. درصورتي‌كه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار…

Details

ماده 664 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 664 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 664 – علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به موارد زير را دارند: الف ـ داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم ‌به‌كار رفته‌اند كه به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حاملهاي داده موجود در قلمرو حاكميت…

Details

ماده 663 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 663 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 663 – آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين بخش، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌ رسد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر…

Details

ماده 662 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 662 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 662 – قوه قضائيه موظف است براي آموزش دادرسي الكترونيكي به قضات، كاركنان قضائي، دستگاههاي تابعه قضائي و مراجع انتظامي اقدام كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details

ماده 661 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 661 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 661 – چنانچه اشخاصي كه مسؤول حفظ امنيت مراكز، سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و اطلاعات موضوع اين بخش هستند يا داده‌ها يا سامانه(سيستم)هاي مذكور در اختيار آنان قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت تدابير متعارف امنيتي موجبات ارتكاب جرائم…

Details