ماده 661 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 661 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 661 – چنانچه اشخاصي كه مسؤول حفظ امنيت مراكز، سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و اطلاعات موضوع اين بخش هستند يا داده‌ها يا سامانه(سيستم)هاي مذكور در اختيار آنان قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت تدابير متعارف امنيتي موجبات ارتكاب جرائم…

Details

ماده 660 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 660 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 660 – چنانچه اشخاصي كه داده‌هاي موضوع اين بخش را در اختيار دارند، موجبات نقض حريم خصوصي افراد يا محرمانگي اطلاعات را فراهم آورند يا به طور غيرمجاز آنها را افشاء كرده يا در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال…

Details

ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 659 – به ‌ كارگيري سامانه‌هاي ويدئو كنفرانس و ساير سامانه‌هاي ارتباطات الكترونيكي به منظور تحقيق از اصحاب دعوي، اخذ شهادت از شهود يا نظرات كارشناسي در صورتي مجاز است كه احراز هويت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذيرد. تاریخچه قانون آئین…

Details

ماده 658 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 658 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 658 – قوه قضائيه موظف است تمهيدات فني و قانوني لازم را براي حفظ حريم خصوصي افراد و تأمين امنيت داده‌هاي شخصي آنان، در چهارچوب اقدامات اين بخش فراهم آورد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 657 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 657 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 657 – مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الكترونيكي هزينه‌هاي دادرسي و ساير پرداخت‌هاي مربوط به‌دادرسي و اجراي حكم توسط شهروندان، اقدام و راهنمايي لازم را به عمل آورد. تبصره ـ در راستاي ترغيب شهروندان به بهره‌برداري…

Details

ماده 656 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 656 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 656 – به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري اطلاعات مبادله‌شده ميان شهروندان و محاكم قضائي، قوه قضائيه موظف است تمهيدات امنيتي مطمئن براي امضاي الكترونيكي، احراز هويت و احراز اصالت را فراهم آورد. تبصره ـ قوه قضائيه موظف است مركز صدور گواهي ريشه براي…

Details

ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 655 – در هر مورد كه به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري، سند، مدرك، نوشته، برگه اجرائيه، اوراق رأي، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائي، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن…

Details

ماده 654 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 654 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 654 – قوه قضائيه موظف است براي دادگستري‌ استانهاي سراسر كشور، و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، تارنماي(وب‌سايت) اختصاصي راه‌اندازي كند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذيل را در آن ارائه كنند و آنها را روزآمد نگه‌دارند: الف ـ نمودار تشكيلاتي دادگاهها، به تفكيك تخصص و سلسله مراتب…

Details

ماده 653 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 653 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 653 – قوه‌قضائيه موظف است اطلاعات زير را ازطريق «درگاه ملي قوه‌قضائيه» ارائه كند وآنها را روزآمد نگه دارد. الف ـ اهداف، وظايف، سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و ساختار كلان مديريتي و اجرائي قوه‌قضائيه به همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان ب ـ نشاني،…

Details

ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 652 – قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم، ضابطان و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است، «شبكه ملي عدالت» را با به‌كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي…

Details