ماده 617 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 617 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 617 – درصورتي‌كه به تشخيص قاضي پرونده به لحاظ مصالح نيروهاي مسلح، حيثيت اجتماعي متهم، عفت و يا امنيت عمومي، ذكر درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور در احضارنامه و يا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور…

Details

ماده 616 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 616 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 616 – هرگاه ابلاغ احضاريه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اين امر به ‌طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رئيس سازمان قضائي استان يا معاون وي، متهم يك نوبت به‌وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا محلي و با درج مهلت يك…

Details

ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 615 – احضار متهمان نظامي و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طريق فرمانده يا مسؤول مافوق انجام مي‌گيرد، اما در موارد ضروري يا در صورتي ‌كه به متهم در يگان مربوطه دسترسي نباشد، احضار از محل اقامت صورت مي‌گيرد و مراتب به اطلاع فرمانده يا مسؤول مافوق مي…

Details

ماده 614 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 614 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 614 – در مواردي‌ كه رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي ‌و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مرجع رسيدگي‌كننده از كارشناس يا هيأت كارشناسي كسب نظر مي‌نمايد. تبصره ۱ـ در مواردي ‌كه موضوع كارشناسي از امور نظامي ‌باشد يا به تشخيص…

Details

ماده 613 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 613 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 613 – قضات سازمان قضائي مي‌توانند در يگانهاي نظامي ‌و انتظامي ‌با اطلاع فرمانده يگان يا رئيس يا مسؤول قسمت مربوط، تحقيقات و اقدامات لازم را درباره جرائمي ‌كه در صلاحيت آنان است خود يا از طريق ضابطان نظامي ‌انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامي ‌و انتظامي…

Details

ماده 612 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 612 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 612 – ساير وظايف، اختيارات و مسؤوليت ‌ هاي ضابطان نظامي‌در محدوده صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌به شرحي است كه براي ضابطان دادگستري مقرر شده است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد…

Details

ماده 611 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 611 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 611 – يگانهاي نظامي و انتظامي مكلفند گزارش فرار كاركنان وظيفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظيفه عمومي اعزام‌كننده، دژبان مربوط و فرماندهي انتظامي محل سكونت افراد مزبور اعلام نمايند. تبصره ـ مأموران انتظامي و دژبان نظامي مربوط موظفند كاركنان وظيفه فراري موضوع اين ماده…

Details

ماده 610 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 610 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 610 – نقل و انتقال متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌به‌عهده دژبان يگانهاي نيروهاي مسلح ذي‌ربط است و درصورتي‌كه يگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نيروي انتظامي ‌صورت مي‌گيرد، مگر اينكه مرجع قضائي دستور خاصي صادر نمايد كه در اين‌صورت برابر دستور انجام…

Details

ماده 609 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 609 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 609 – رياست و نظارت بر ضابطان نظامي ‌از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامي است. ساير قضات دادسرا و دادگاه نظامي ‌نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارند. تبصره ـ ارجاع امر از…

Details

ماده 608 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 608 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 608 – فرماندهان و مسؤولان نظامي و انتظامي مكلفند به‌محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤوليت خود، مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش كنند. متخلف از مقررات اين ماده به مجازات جرم كتمان حقيقت مقرر در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح محكوم مي‌شود. تبصره ـ…

Details