ماده 518 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 518 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 518 – قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است دستور تعيين وقت پرونده محكوم به حبس را به گونه‌اي صادر كند كه حداقل ده روز پيش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گيرد تا با تعيين تاريخ اتمام مدت حبس محكومٌ‌عليه، دستور آزادي وي را در…

Details

ماده 517 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 517 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 517 – چنانچه قاضي صادركننده حكم، ايام بازداشت قبلي را محاسبه نكرده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري به احتساب اين ايام، حسب ملاك‌هاي موضوع مواد فوق اقدام مي‏كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

Details

ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 516 – در مورد محكوميت به مجازات‌هاي جايگزين حبس، شلاق و جزاي نقدي، ايام بازداشت قبلي موضوع ماده (۵۱۵) به شرح زير محاسبه مي‌شود: الف- به ازاي هر روز بازداشت قبلي، يك روز جزاي نقدي روزانه، هشت‌ ساعت خدمات عمومي و پنج روز از دوره مراقبت كسر…

Details

ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 515 – مدت تمام كيفرهاي حبس از روزي شروع مي‌شود كه محكومٌ‌ عليه به موجب حكم قطعي لازم الاجراء، حبس شود. چنانچه محكومٌ‌ عليه پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در همان پرونده مطرح بوده تحت‌ نظر يا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت…

Details

ماده 514 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 514 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 514 – نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. نگهداري متهمان در بازداشتگاه‌ها و زير نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور صورت مي‌گيرد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

Details

ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 513 – اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل، نوع جرم، ميزان محكوميت، ايام بازداشت قبلي و مرجع صادركننده حكم در برگه مخصوص، براي تحمل كيفر به زندان همان حوزه قضايي يا نزديك‌ترين حوزه قضايي آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و يا…

Details

ماده 512 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 512 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 512 – شخصي كه به موجب حكم قطعي، برائت حاصل كند، مي‌تواند حداكثر ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي، از دادگاه صادر كننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاييه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شود. تاریخچه قانون آئین…

Details

ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 511 – هرگاه هنگام اجراي حكم معلوم شود محكومٌ‌‏عليه محكوميت‌هاي قطعي ديگري داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري، پرونده را نزد دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارسال مي‌كند. در اين‌صورت، چنانچه دادگاه، محكوميت‏هاي سابق را محرز دانست، مطابق مقررات…

Details

ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 510 – هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌ‌عليه داراي محكوميت‌هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد، در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري به شرح زير اقدام مي‌كند: الف- اگر احكام به‌طور قطعي صادر يا به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي…

Details

ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 509 – هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌ‌عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد، مي‌تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند؛ اما به محض حضور يا دستگيري محكومٌ‌عليه نسبت به لغو اين…

Details