ماده 614 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 614 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 614 – در مواردي‌ كه رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي ‌و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مرجع رسيدگي‌كننده از كارشناس يا هيأت كارشناسي كسب نظر مي‌نمايد. تبصره ۱ـ در مواردي ‌كه موضوع كارشناسي از امور نظامي ‌باشد يا به تشخيص…

Details

ماده 613 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 613 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 613 – قضات سازمان قضائي مي‌توانند در يگانهاي نظامي ‌و انتظامي ‌با اطلاع فرمانده يگان يا رئيس يا مسؤول قسمت مربوط، تحقيقات و اقدامات لازم را درباره جرائمي ‌كه در صلاحيت آنان است خود يا از طريق ضابطان نظامي ‌انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامي ‌و انتظامي…

Details

ماده 612 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 612 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 612 – ساير وظايف، اختيارات و مسؤوليت ‌ هاي ضابطان نظامي‌در محدوده صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌به شرحي است كه براي ضابطان دادگستري مقرر شده است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد…

Details

ماده 611 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 611 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 611 – يگانهاي نظامي و انتظامي مكلفند گزارش فرار كاركنان وظيفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظيفه عمومي اعزام‌كننده، دژبان مربوط و فرماندهي انتظامي محل سكونت افراد مزبور اعلام نمايند. تبصره ـ مأموران انتظامي و دژبان نظامي مربوط موظفند كاركنان وظيفه فراري موضوع اين ماده…

Details

ماده 610 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 610 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 610 – نقل و انتقال متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌به‌عهده دژبان يگانهاي نيروهاي مسلح ذي‌ربط است و درصورتي‌كه يگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نيروي انتظامي ‌صورت مي‌گيرد، مگر اينكه مرجع قضائي دستور خاصي صادر نمايد كه در اين‌صورت برابر دستور انجام…

Details

ماده 609 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 609 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 609 – رياست و نظارت بر ضابطان نظامي ‌از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامي است. ساير قضات دادسرا و دادگاه نظامي ‌نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارند. تبصره ـ ارجاع امر از…

Details

ماده 608 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 608 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 608 – فرماندهان و مسؤولان نظامي و انتظامي مكلفند به‌محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤوليت خود، مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش كنند. متخلف از مقررات اين ماده به مجازات جرم كتمان حقيقت مقرر در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح محكوم مي‌شود. تبصره ـ…

Details

ماده 607 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 607 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 607 – دادستان نظامي به‌منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دوماه يك‌بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. مسؤولان يگان مربوط…

Details

ماده 606 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 606 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 606 – در موارد ضروري كه به تشخيص قاضي رسيدگي‌كننده، انجام تحقيقات مقدماتي، جمع‌آوري دلايل، بررسي صحنه جرم يا انجام كارشناسي به ضابطان يا كارشناسان خارج از يگان محول مي‌شود، فرمانده يگان محل وقوع جرم، مكلف به همكاري با آنان است. همچنين وي مي‌تواند به‌منظور رعايت مقررات…

Details

ماده 605 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 605 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 605 – در غياب ضابطان نظامي در محل وقوع جرم، وظايف آنان به‌وسيله ضابطان دادگستري انجام مي‌شود و پس از حضور ضابطان نظامي، ادامه تحقيقات به آنان محول مي‌شود، مگر اينكه مقام قضائي ترتيب ديگري اتخاذ نمايد. در اين مورد رياست و نظارت بر ضابطان به‌عهده دادستان…

Details