ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 515 – مدت تمام كيفرهاي حبس از روزي شروع مي‌شود كه محكومٌ‌ عليه به موجب حكم قطعي لازم الاجراء، حبس شود. چنانچه محكومٌ‌ عليه پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در همان پرونده مطرح بوده تحت‌ نظر يا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت…

Details

ماده 514 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 514 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 514 – نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. نگهداري متهمان در بازداشتگاه‌ها و زير نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور صورت مي‌گيرد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه…

Details

ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 513 – اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل، نوع جرم، ميزان محكوميت، ايام بازداشت قبلي و مرجع صادركننده حكم در برگه مخصوص، براي تحمل كيفر به زندان همان حوزه قضايي يا نزديك‌ترين حوزه قضايي آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و يا…

Details

ماده 512 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 512 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 512 – شخصي كه به موجب حكم قطعي، برائت حاصل كند، مي‌تواند حداكثر ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي، از دادگاه صادر كننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاييه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شود. تاریخچه قانون آئین…

Details

ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 511 – هرگاه هنگام اجراي حكم معلوم شود محكومٌ‌‏عليه محكوميت‌هاي قطعي ديگري داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري، پرونده را نزد دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارسال مي‌كند. در اين‌صورت، چنانچه دادگاه، محكوميت‏هاي سابق را محرز دانست، مطابق مقررات…

Details

ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 510 – هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌ‌عليه داراي محكوميت‌هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد، در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري به شرح زير اقدام مي‌كند: الف- اگر احكام به‌طور قطعي صادر يا به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي…

Details

ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 509 – هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌ‌عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد، مي‌تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند؛ اما به محض حضور يا دستگيري محكومٌ‌عليه نسبت به لغو اين…

Details

ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 508 – قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومٌ‌عليه، كفيل يا وثيقه‌گذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا وثيقه‌گذار و يا جايگزيني وثيقه، تصميم مي‌گيرد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد…

Details

ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 507 – چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكومٌ‌‏عليه به دفعات باشد و محكومٌ‌‏عليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات، قرار تأمين متناسب صادر مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و…

Details

ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 506 – موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاكي يا مدعي ‌خصوصي و اجراي احكام ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است، تأثيري نخواهد داشت، مگر اينكه علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ مجازات قانوني باشد. تاریخچه…

Details