ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 495 – آراء كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري اجراء مي‌شود و در مواردي كه طبق قانون، اجراي رأي بايد توسط وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح…

Details

ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 494 – عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احكام كيفري شروع مي‌شود و به هيچ وجه متوقف نمي‌شود، مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر…

Details

ماده 493 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 493 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 493 – اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يك قسمت از رأي، مانع از اجراي ساير قسمت‌هاي لازم الاجراي آن نيست. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع…

Details

ماده 492 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 492 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 492 – هرگاه رأي، درخصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام كرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام در مورد بقيه لازم‌الاجراء است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details

ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 491 – هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 490 – آراء كيفري در موارد زير پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته مي‏شود: الف- رأي قطعي كه دادگاه نخستين صادر مي‌كند. ب- رأيي كه در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد…

Details

ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 489 – وظايف قاضي اجراي احكام كيفري عبارت است از: الف- صدور دستور اجراي احكام لازم‌الاجراي كيفري و نظارت بر شيوه اجراي آنها ب- نظارت بر زندان‏ها در امور راجع به زندانيان پ- اعلام‏نظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقررات ت…

Details

ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 488 – در هر معاونت اجراي احكام كيفري، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير تشكيل مي‌شود: الف- ايجاد بانك اطلاعاتي مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقيب و متواري و محكومان فراري ب- تنظيم برگ سجل كيفري محكومٌ‌عليه در محكوميت‌هاي مؤثر كيفري با ثبت…

Details

ماده 487 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 487 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 487 – مددكاران اجتماعي از بين فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه‌شناسي، جرم‌شناسي وحقوق استخدام مي‌شوند. تبصره – در رشته‌هاي مذكور، اولويت با فارغ‌التحصيلان رشته مددكاري اجتماعي است.” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 486 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 486 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 486 – قوه قضاييه به‌منظور انجام وظايف مددكاران اجتماعي، تشكيلات مناسبي تحت عنوان «مددكاري اجتماعي» را در حوزه قضايي هر شهرستان ايجاد مي‌نمايد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع…

Details