ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 228 – كفيل يا وثيقه‏گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي…

Details

ماده 227 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 227 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 227 – مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحويل‌دهنده، رسيدي حاوي تاريخ و ساعت تحويل متهم أخذ و به بازپرس تسليم مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد…

Details

ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 226 – متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي‌شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم…

Details

ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 225 – قرار تأمين بايد فوري به متهم ابلاغ و تصوير آن به وي تحويل شود. در صورتي كه قرار تأمين منتهي به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 224 – بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقه‏گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه‏گذار، وجه‏الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون…

Details

ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 223 – بازپرس درمورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي‌نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه‏گذار، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و با درخواست كفيل يا وثيقه‏گذار، تصوير قرار را به آنان مي‌دهد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details

ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 222 – در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي‌شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

Details

ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 221 – كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به‌ نظر دادستان مي‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان…

Details

ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 220 – درصورتي‌كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details

ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 219 – مبلغ وجه التزام، وجه‏الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي‌كند. تاریخچه…

Details