ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 202 – هرگاه بازپرس در جريان تحقيقات احتمال دهد متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به‌عمل مي‌آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي‌كند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفي تعقيب نزد دادستان مي‌فرستد.…

Details

ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 201 – بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و…

Details

ماده 200 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 200 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 200 – بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و درصورت عدم دسترسي به مترجم رسمي، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي…

Details

ماده 199 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 199 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 199 – پاسخ پرسش‌ها بايد بدون تغيير، تبديل و يا تحريف نوشته شود و پس از قرائت براي متهم به امضاء يا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را مي‏ نويسد، مگر آنكه نخواهد از اين حق استفاده كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details

ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 198 – بازپرس جز در موارد مواجهه حضوري، از متهمان به نحو انفرادي تحقيق مي‌كند. متهمان نبايد با يكديگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت…

Details

ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 197 – متهم مي‌تواند سكوت اختيار كند. در اين صورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا امضاي اظهارات، در صورتمجلس قيد مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع…

Details

ماده 196 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 196 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 196 – تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق…

Details

ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 195 – بازپرس پيش از شروع به تحقيق باتوجه به حقوق متهم به وي اعلام مي‌كند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شكل صريح به او تفهيم مي‌كند و به او اعلام مي‌نمايد كه اقرار يا همكاري مؤثر وي مي‌تواند موجبات…

Details

ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 194 – بازپرس در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي‌كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي‌نمايد، محل اقامت قانوني او است و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد، بايد محل جديد را به گونه‏اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند و در غير اين­…

Details

ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 193 – بازپرس ابتداء اوراق هويت متهم را ملاحظه مي‌نمايد و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تعداد فرزند، تابعيت، مذهب، سابقه كيفري در موارد ضروري و مرتبط، همچنين نشاني محل سكونت و محل كار او، اعم…

Details