ماده 405 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 405 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 405 – ساير ترتيبات رسيدگي در دادگاه كيفري يك همان است كه براي ساير دادگاه‌هاي كيفري مقرر گرديده است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه…

Details

ماده 404 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 404 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 404 – اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده، مشاوره مي نمايند و در همان جلسه و در صورت عدم امكان، در اولين فرصت و حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت…

Details

ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 403 – دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي، پس از شروع به رسيدگي نمي‌تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 402 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 402 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 402 – در مواردي كه دادگاه كيفري يك حسب مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي به جرايم موضوع صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان الزامي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details

ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 401 – در مواردي كه به جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك در خارج از حوزه قضايي محل وقوع جرم رسيدگي مي‌شود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست برعهده دادسراي محل وقوع جرم است. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 400 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 400 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 400 – محاكمات دادگاه كيفري يك، ضبط صوتي و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط تصويري نيز مي‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 399 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 399 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 399 – پس از رعايت ترتيب مقرر در ماده (۳۵۹) اين قانون، هرگاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان نيز اجازه صحبت داده مي‌شود. پيش از اعلام ختم رسيدگي، رييس دادگاه يك‌بار ديگر به متهم يا وكيل او اجازه…

Details

ماده 398 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 398 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 398 – هرگاه دادستان، متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان تحقيق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقيق مي‌كند، هرچند از قبل احضار نشده باشند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 397 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 397 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 397 – قضات دادگاه كيفري يك مي‌توانند با اجازه رييس دادگاه از طرفين و وكلاي آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع…

Details

ماده 396 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 396 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 396 – رييس دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در مورد متهم به‌شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) اين قانون اقدام و سپس به وي اخطار مي‌كند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به ديگر اشخاصي كه در محاكمه…

Details