ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 190 – متهم مي‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي‌شود. وكيل…

Details

ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 189 – بازپرس مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم، تحقيقات را شروع كند و در صورت عدم امكان، حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت از زمان تحت‌نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستري، با رعايت ماده (۹۸) اين قانون مبادرت به تحقيق نمايد. در…

Details

ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 188 – تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده، بازپرس مي‌تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار اين دستور، شش‌ماه و قابل تمديد است. در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور…

Details

ماده 187 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 187 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 187 – هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس موجه تشخيص مي‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام تحقيقات، بازپرس نزد او مي‌رود و تحقيقات لازم…

Details

ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 186 – در ايام تعطيل متوالي، قاضي كشيك، پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورتمجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری…

Details

ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 185 – ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضايي جانشين، در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان…

Details

ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 184 – در صورتي‌كه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستري قرار مي‌گيرد تا هر جا متهم را يافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند. تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين…

Details

ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 183 – جلب متهم به استثناي موارد ضروري بايد در روز به‌عمل آيد و در همان روز به‌وسيله بازپرس و يا قاضي كشيك تعيين تكليف شود. تبصره – تشخيص موارد ضرورت با توجه به اهميت جرم، وضعيت متهم، كيفيت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر…

Details

ماده 182 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 182 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 182 – مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت مي‌كند كه با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع كند، مأمور او را جلب و تحت‏ الحفظ نزد بازپرس حاضر مي‌نمايد و در صورت نياز مي‌تواند از ساير مأموران كمك بخواهد. تاریخچه قانون…

Details

ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 181 – جلب متهم به موجب برگه جلب به‌عمل مي‌آيد. مضمون برگه جلب كه حاوي مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details