ماده 365 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 365 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 365 – هرگاه در پرونده‏اي، متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي، شريك و معاون داشته باشد، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد، دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است، مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي…

Details

ماده 364 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 364 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 364 – در پرونده‌اي كه داراي متهم اصلي، شريك و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقيقات از متهم اصلي شروع مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع…

Details

ماده 363 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 363 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 363 – هرگاه در حين رسيدگي، جرم ديگري كشف شود كه بدون شكايت شاكي قابل تعقيب باشد، دادگاه بدون ايجاد وقفه در جريان رسيدگي، حسب مورد، موضوع را به دادستان يا رييس حوزه قضايي مربوط اعلام مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و…

Details

ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 362 – دادگاه علاوه بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مورد استناد طرفين، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام مي‌دهد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 361 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 361 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 361 – دادگاه بايد خلاصه اظهارات دادستان يا نماينده وي و عين اظهارات طرفين، شهود، كارشناس و اهل‌خبره را در صورتمجلس درج كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع…

Details

ماده 360 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 360 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 360 – هرگاه متهم به‌طور صريح اقرار به ارتكاب جرم كند، به‌طوري كه هيچ‌گونه شك و شبهه ‏اي در اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري ‌بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأي صادر مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و…

Details

ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 359 – رسيدگي در دادگاه به‌صورت ترافعي و به ترتيب زير انجام مي‌شود: الف- قرائت كيفرخواست توسط منشي دادگاه يا استماع عقيده دادستان يا نماينده وي در مواردي كه طبق قانون، پرونده با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح شده است. ب – استماع اظهارات و دلايل…

Details

ماده 358 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 358 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 358 – دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتدا درمورد شخص متهم به‌شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) اين قانون اقدام و سپس به ديگر اشخاصي كه در دادرسي شركت دارند، اخطار مي‌نمايد در موقع محاكمه برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت سخن نگويند،…

Details

ماده 357 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 357 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 357 – در همه دادگاه‌هايي كه با تعدد قضات تشكيل مي­شوند، در صورت غيبت يا معذور بودن رييس‌دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حيث سابقه خدمت قضايي و در صورت يكسان بودن سابقه خدمت قضايي، عضوي كه سن او بيشتر است، وظيفه رييس دادگاه را برعهده مي‌گيرد. تاریخچه…

Details

ماده 356 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 356 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 356 – درصورتي‌كه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مي‌يابد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور…

Details