ماده 355 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 355 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 355 – حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي به‌عنوان تماشاگر در محاكمات كيفري جز به تشخيص دادگاه ممنوع است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود،…

Details

ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 354 – اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص، موجب غيرعلني شدن محاكمه نمي‌شود، بلكه بايد به‌گونه مقتضي نظم برقرار شود. رييس دادگاه مي‌تواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخلال در نظم دادگاه مي‏شوند، صادر كند، مگر اينكه اخلال‌كننده از اصحاب دعوي باشد…

Details

ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 353 – انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات محكومٌ‌عليه فقط در موارد مقرر در قانون امكان‌پذير است. تخلف از مفاد…

Details

ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 352 – محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرايم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي‌كند: الف – ‌امور خانوادگي و جرايمي كه منافي عفت…

Details

ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 351 – شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنان مي‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رييس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه كنند. تبصره – دادن تصوير از اسناد طبقه‏ بندي…

Details

ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 350 – درصورتي‌كه متهم داراي وكيل باشد، جز در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون و نيز در مواردي كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 349 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 349 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 349 – وجود يكي از جهات رد دادرس بين وكيل تسخيري با طرف مقابل، شركا و معاونان جرم يا وكلاي آنان موجب ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 348 – در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وكيل متهم تشكيل نمي‌شود. چنانچه متهم، خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وكيل تسخيري الزامي است و چنانچه…

Details

ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 347 – متهم مي‌تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي، از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضايي، براي متهم، وكيل تعيين مي‌نمايد. در صورتي‌كه وكيل…

Details

ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 346 – در تمام امور كيفري، طرفين مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكيل، حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است. تبصره – در غير جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك، هر يك از طرفين مي‌توانند حداكثر…

Details