ماده 7 قانون مدنی / ماده ۷ قانون مدنی

متن ماده 7 قانون مدنی ماده 7 – اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود‌معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 6 قانون مدنی / ماده ۶ قانون مدنی

متن ماده 6 قانون مدنی ‌ماده 6 – قوانین مربوطه به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند‌مجری خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 5 قانون مدنی / ماده ۵ قانون مدنی

متن ماده 5 قانون مدنی ماده 5 – کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 4 قانون مدنی / ماده ۴ قانون مدنی

متن ماده 4 قانون مدنی ماده 4 – اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ‌شده باشد .   (رج اصل 169 ق.ا وماده 6 ق.م.ا و مواد6و7ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 3 قانون مدنی / ماده ۳ قانون مدنی

متن ماده 3 قانون مدنی ‌ماده 3 – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

Details

ماده 2 قانون مدنی / ماده ۲ قانون مدنی

متن ماده 2 قانون مدنی “ماده 2 – قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. (اصلاحی تاریخ 23/9/1348) قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده 2 قانون مدنی ‌ماده واحده…

Details

ماده 1 قانون مدنی / ماده ۱ قانون مدنی

متن ماده 1 قانون مدنی “ماده 1 – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت‌پنج روز آنرا امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از…

Details

آیین نامه اجرایی مراقبت­های الکترونیکی

آیین نامه اجرایی مراقبت­های الکترونیکی           آیین نامه اجرایی مراقبت­های الکترونیکی   در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» به شرح مواد آتی است.   ماده۱ـ در این…

Details

انجمن حمایت از حقوق کودکان به اعتراف گیری از دختر ۱۷ ساله (مائده هژبری) از تلویزیون اعتراض کرد

اعتراض انجمن حمایت از حقوق کودکان به پخش اعتراف گیری دختر ۱۷ ساله از تلویزیون   انجمن حمایت از حقوق کودکان در بیانیه‌ای با اشاره به پخش سخنان اعتراف‌گونه یک دختر ۱۷ ساله از صدا و سیما، آن را «نماد مشخص و بارز خشونت علیه کودکان» توصیف کرد. در بیانیه این انجمن با اشاره به…

Details

كتاب پنجم از جلد دوم قانون مدنی در غايب مفقود الاثر

كتاب پنجم از جلد دوم قانون مدنی در غايب مفقود الاثر   كتاب پنجم – در غايب مفقود الاثر   ماده1011- غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او بهيچوجه خبري نباشد. ماده1012- اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد…

Details