ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 98 – بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏ آوري ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولي مي‌تواند در غير جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعان، جمع آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم…

Details

ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 97 – بازپرس به‌منظور حمايت از بزه‏ ديده، شاهد، مطلع، اعلام كننده جرم يا خانواده آنان و همچنين خانواده متهم در برابر تهديدات، در صورت ضرورت، انجام برخي از اقدامات احتياطي را به ضابطان دادگستري دستور مي‌دهد. ضابطان دادگستري مكلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به…

Details

ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 96 – انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامي و قضايي ممنوع است مگر در مورد اشخاص زير كه تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير و يا ساير مشخصات مربوط به…

Details

ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 95 – بازپرس مكلف است براي جلوگيري از امحاي آثار و علائم جرم، اقدامات فوري را به‌عمل آورد و در تحصيل و جمع ‏آوري ادله وقوع جرم تأخير نكند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و…

Details

ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 94 – تحقيقات مقدماتي بايد به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ايام تعطيل مانع انجام آن نيست. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده…

Details

ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 93 – بازپرس بايد در كمال بي‌طرفي و در حدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است فرق نگذارد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود…

Details

ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 92 – تحقيقات مقدماتي تمام جرايم بر عهده بازپرس است. در غير جرايم مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده (۳۰۲) اين قانون، در صورت كمبود بازپرس، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده است. در اين حالت، چنانچه دادستان انجام تحقيقات…

Details

ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 91 – تحقيقات مقدماتي به‌صورت محرمانه صورت مي‌گيرد مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. كليه اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي حضور دارند موظف به حفظ اين اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشاي اسرار شغلي و حرفه‌اي محكوم مي‌شوند.…

Details

ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 90 – تحقيقات مقدماتي، مجموعه اقدامات قانوني است كه از سوي بازپرس يا ديگر مقامات قضايي، براي حفظ آثار و علائم و جمع ‏آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم انجام مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 89 – شروع به تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقيقات را شروع مي‌كند، مراتب را فوري به اطلاع دادستان مي‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي‌دهد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از…

Details