ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 31 – به‌منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه‌اي است كه توسط رييس قوه قضاييه تهيه مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details

ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 30 – احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و…

Details

ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 29 – ضابطان دادگستري عبارتند از:‌ الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوط را ديده باشند. ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب…

Details

ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 28 – ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي، به موجب قانون اقدام مي‌كنند.…

Details

ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 27 – دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضايي دادسراي شهرستان‌هاي آن استان و افرادي كه وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آراء كيفري، نظارت مي‌كند و تعليمات لازم را ارائه مي‌نمايد. تاریخچه قانون آئین…

Details

ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 26 – انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي‌كند مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details

ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 25 – به تشخيص رييس قوه قضاييه، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرايم كاركنان دولت، جرايم امنيتي، جرايم مربوط به امور پزشكي و دارويي، رايانه‌اي، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشكيل مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی…

Details

ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 24 – درحوزه قضايي بخش، وظايف دادستان بر عهده رييس حوزه قضايي و در غياب وي بر عهده دادرس علي‌البدل دادگاه است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details

ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 23 – دادسرا به رياست دادستان تشكيل مي‌شود و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و كارمند اداري دارد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه…

Details

ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 22 – به منظور كشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد، اجراي احكام كيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني، در حوزه قضايي هر شهرستان و در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب و همچنين…

Details