ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 18 – هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي‌كند، لازم‌الاتباع است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر…

Details

ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 17 – دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند، مگر آنكه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت، دادگاه رأي كيفري را صادر و…

Details

ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 16 – هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست، مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت مي‌تواند…

Details

ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 15 – پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان ديده از جرم مي‌تواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را…

Details

ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 14 – شاكي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان‌هاي مادي و معنوي و منافع ممكن‌الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند. تبصره ۱- زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور حكم به جبران…

Details

ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در مورخه 11/6/1290 شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول…

Details

ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 12 – تعقيب متهم در جرايم قابل گذشت، فقط با شكايت شاكي شروع و در صورت گذشت او موقوف مي‌شود. تبصره – تعيين جرايم قابل‌گذشت به موجب قانون است.” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و…

Details

ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 11 – تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي خصوصي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود…

Details

ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 10 – بزه‌ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي‌گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، «شاكي» و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كند، «مدعي خصوصي» ناميده مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details

ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 9 – ارتكاب جرم مي‌تواند موجب طرح دو دعوي شود: الف – دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي ب – دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق…

Details