ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 28 – ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي، به موجب قانون اقدام مي‌كنند.…

Details

ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 27 – دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضايي دادسراي شهرستان‌هاي آن استان و افرادي كه وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آراء كيفري، نظارت مي‌كند و تعليمات لازم را ارائه مي‌نمايد. تاریخچه قانون آئین…

Details

ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 26 – انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي‌كند مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details

ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 25 – به تشخيص رييس قوه قضاييه، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرايم كاركنان دولت، جرايم امنيتي، جرايم مربوط به امور پزشكي و دارويي، رايانه‌اي، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشكيل مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی…

Details

ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 24 – درحوزه قضايي بخش، وظايف دادستان بر عهده رييس حوزه قضايي و در غياب وي بر عهده دادرس علي‌البدل دادگاه است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details

ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 23 – دادسرا به رياست دادستان تشكيل مي‌شود و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و كارمند اداري دارد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه…

Details

ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 22 – به منظور كشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد، اجراي احكام كيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني، در حوزه قضايي هر شهرستان و در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب و همچنين…

Details

ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 21 – هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده…

Details

ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 20 – سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود، دادگاه كيفري مكلف است، در صورتي‌كه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به…

Details

ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 19 – دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر مي‌كند، مكلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محكومٌ‌عليه، حدود مسؤوليت هر يك را مطابق مقررات مشخص كند. تبصره – درصورتي‌كه حكم به پرداخت قيمت مال…

Details