ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 1 – آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و…

Details

قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات 94 / آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

    قانون آیین دادرسی كیفری (مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲) با الحاقات آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 8/7/1393 و اصلاحات مصوب 24/3/1394   بخش اول – كلیات فصل اول – تعریف آیین دادرسی كیفری و اصول حاكم بر آن ماده ۱- آیین دادرسی كیفری مجموعه مقررات و قواعدی است كه برای كشف جرم،…

Details

ماده 528 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 528 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 528 – دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه براساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (‌ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و‌پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي…

Details

ماده 527 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 527 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 527 – چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور…

Details

ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 526 – مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می‌توانند این…

Details

ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 525 – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه‌صادركننده حكم لازم‌الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه…

Details

ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 524 – مستثنيات ديِن عبارت است از: ‌الف – مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي. ب – وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه. ج – اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم…

Details

ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 523 – در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي‌شود اجراء رأي از مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوع‌مي‌باشد. ‌تبصره – احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي‌باشد.” قانون…

Details

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 522 – در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب…

Details

ماده 521 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 521 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 521 – هزينه‌هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي‌توان مطالبه نمود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند…

Details