ماده 182 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 182 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 182 – مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت مي‌كند كه با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع كند، مأمور او را جلب و تحت‏ الحفظ نزد بازپرس حاضر مي‌نمايد و در صورت نياز مي‌تواند از ساير مأموران كمك بخواهد. تاریخچه قانون…

Details

ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 181 – جلب متهم به موجب برگه جلب به‌عمل مي‌آيد. مضمون برگه جلب كه حاوي مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 180 – در موارد زير بازپرس مي‌تواند بدون آن‌كه ابتداء احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر كند: الف – در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو و يا حبس ابد است. ب – هرگاه محل اقامت، محل كسب و يا شغل…

Details

ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 179 – متهمي كه بدون عذر موجه حضور نيابد يا عذر موجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب مي‌شود. تبصره -‌ در صورتي‌كه احضاريه، ابلاغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يك‌بار ديگر…

Details

ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 178 – متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌شود: الف- نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به‌گونه‏اي كه مانع از حضور شود. ب- بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا…

Details

ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 177 – ساير ترتيبات و قواعد ابلاغ احضاريه و ديگر اوراق قضايي بر اساس قانون آيين دادرسي مدني صورت مي‌گيرد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده…

Details

ماده 176 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 176 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 176 – قوه قضاييه مي‌تواند ابلاغ اوراق قضايي را به بخش خصوصي واگذار كند. چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‏رسد.…

Details

ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 175 – استفاده از سامانه‏هاي (سيستم‌هاي) رايانه‏اي و مخابراتي، از قبيل پيام‌نگار (ايميل)، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن، براي طرح شكايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضايي و همچنين نيابت قضايي با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي بلامانع است. تبصره…

Details

ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 174 – هرگاه ابلاغ احضاريه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسد و ابلاغ نيز به طريق ديگر ميسر نگردد، متهم از طريق انتشار يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه‏هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي و…

Details

ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 173 – هرگاه شخص احضار شده بي‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاريه را به وي تفهيم مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه…

Details