ماده 2 قانون مدنی / ماده ۲ قانون مدنی

متن ماده 2 قانون مدنی “ماده 2 – قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. (اصلاحی تاریخ 23/9/1348) قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده 2 قانون مدنی ‌ماده واحده…

Details

ماده 1 قانون مدنی / ماده ۱ قانون مدنی

متن ماده 1 قانون مدنی “ماده 1 – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت‌پنج روز آنرا امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از…

Details

آیین نامه اجرایی مراقبت­های الکترونیکی

آیین نامه اجرایی مراقبت­های الکترونیکی           آیین نامه اجرایی مراقبت­های الکترونیکی   در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» به شرح مواد آتی است.   ماده۱ـ در این…

Details

انجمن حمایت از حقوق کودکان به اعتراف گیری از دختر ۱۷ ساله (مائده هژبری) از تلویزیون اعتراض کرد

اعتراض انجمن حمایت از حقوق کودکان به پخش اعتراف گیری دختر ۱۷ ساله از تلویزیون   انجمن حمایت از حقوق کودکان در بیانیه‌ای با اشاره به پخش سخنان اعتراف‌گونه یک دختر ۱۷ ساله از صدا و سیما، آن را «نماد مشخص و بارز خشونت علیه کودکان» توصیف کرد. در بیانیه این انجمن با اشاره به…

Details

كتاب پنجم از جلد دوم قانون مدنی در غايب مفقود الاثر

كتاب پنجم از جلد دوم قانون مدنی در غايب مفقود الاثر   كتاب پنجم – در غايب مفقود الاثر   ماده1011- غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او بهيچوجه خبري نباشد. ماده1012- اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد…

Details

كتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنی در اقامتگاه

كتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنی در اقامتگاه   كتاب چهارم – در اقامتگاه   ماده1002- اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب…

Details

كتاب سوم از جلد دوم قانون مدنی در اسناد سجل احوال

كتاب سوم از جلد دوم قانون مدنی در اسناد سجل احوال     كتاب سوم – در اسناد سجل احوال ماده992- سجل احوال هر كس بموجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين ميشود. ماده993- امور ذيل بايد در ظرف مدت و بطريقي كه به موجب قوانين يا نظامات خصوصه مقرر است بدائره سجل…

Details

كتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی در تابعیت

كتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی در تابعیت   كتاب دوم – در تابعيت   ماده976- اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند : 1- كليه ساكنين ايران باستثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. 2- كساني كه پدر آنها…

Details

كتاب اول از جلد دوم قانون مدنی در کلیات

كتاب اول از جلد دوم قانون مدنی در کلیات       جلد دوم – در اشخاص كتاب اول – در كليات ماده956- اهليت براي دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود. ماده957- حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود. ماده958- هر…

Details

كتاب سوم از جلد اول قانون مدنی در مقررات مختلفه

كتاب سوم از جلد اول قانون مدنی در مقررات مختلفه           كتاب سوم- در مقررات مختلفه ماده950- مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظائر آن نوعا” زياد و شايع باشد مانند حيوانات و نحو آن و قيمتي مقابل آن است معذالك تشخيص اين…

Details