ماده 651 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 651 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 651 – كليه دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، نظير ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و مراجع ذي‌ربط در عفو و بخشودگي و سجل كيفري، و…

Details

ماده 650 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 650 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 650 – به منظور ساماندهي پرونده‌ها و اسناد قضائي و ارائه بهتر خدمات قضائي و دستيابي روزآمد به آمار و گردش كار قضائي در سراسر كشور و همچنين ارائه آمار و اطلاعات دقيق و تفصيلي در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌ديدگان و مجرمان و ساير اطلاعات قضائي، «مركز…

Details

ماده 649 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 649 قانون آیین دادرسی کیفری تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در مورخه 11/6/1290 شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول…

Details

ماده 648 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 648 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 648 – مواردي‌كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرائم ‌نيروهاي مسلح ‌مقرر نگرديده است، تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده…

Details

ماده 647 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 647 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 647 – دادستان نظامي ‌بر امور بازداشتگاهها و زندان ‌ هاي نظامي‌حوزه قضائي خود نظارت كامل دارد. اجراي اين ماده نافي اختيارات قانوني سازمان زندان ‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نيست. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 646 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 646 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 646 – نحوه نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاههاي نظامي با رعايت آيين‌نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور برابر آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با همكاري سازمان…

Details

ماده 645 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 645 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 645 – تا زماني كه بازداشتگاهها‌ و زندان ‌ هاي نظامي ‌احداث نگرديده است و يا ظرفيت پذيرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محكومان نظامي ‌نباشد، سازمان زندان ‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است افراد مزبور را در بند اختصاصي نظاميان نگهداري نمايد.…

Details

ماده 644 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 644 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 644 – در صورت تقاضاي متهمان و محكومان نظامي ساير مراجع قضائي و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامي‌استان، ‌اين افراد مدت بازداشت يا محكوميت حبس خود را در بازداشتگاهها ‌و زندان‌هاي نظامي ‌سپري مي ‌ نمايند. تبصره ـ محكومان غيرنظامي‌ دادگاههاي نظامي ‌و محكومان نظامي كه…

Details

ماده 643 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 643 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 643 – متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي با رعايت مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاههاي رسمي و زندان‌هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي‌شوند. نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 642 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 642 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 642 – اجراي دستورها و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي نظامي در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ساير عمليات مربوط از قبيل توقيف يا فروش اموال، در سازمان قضائي برعهده…

Details