ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 35 – ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه دادستان يا مقام قضايي مربوط تعيين مي‌كند، نسبت به انجام دستورها و تكميل پرونده اقدام نمايند. تبصره – چنانچه اجراي دستور يا تكميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين شده، گزارش آن…

Details

ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 34 – دستورهاي مقام قضايي به ضابطان دادگستري به صورت كتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي‌شود. در موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نيست، دستور به‌صورت شفاهي صادر مي‌شود و ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس،…

Details

ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 33 – دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك‌بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. تاریخچه قانون…

Details

ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 32 – رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. ساير مقامات قضايي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت دارند. تبصره – ارجاع امر از سوي مقام قضايي به مأموران يا مقاماتي كه…

Details

ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 31 – به‌منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه‌اي است كه توسط رييس قوه قضاييه تهيه مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details

ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 30 – احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و…

Details

ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 29 – ضابطان دادگستري عبارتند از:‌ الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوط را ديده باشند. ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب…

Details

ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 28 – ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي، به موجب قانون اقدام مي‌كنند.…

Details

ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 27 – دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضايي دادسراي شهرستان‌هاي آن استان و افرادي كه وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آراء كيفري، نظارت مي‌كند و تعليمات لازم را ارائه مي‌نمايد. تاریخچه قانون آئین…

Details

ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 26 – انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي‌كند مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details