ماده 357 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 357 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 357 – در همه دادگاه‌هايي كه با تعدد قضات تشكيل مي­شوند، در صورت غيبت يا معذور بودن رييس‌دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حيث سابقه خدمت قضايي و در صورت يكسان بودن سابقه خدمت قضايي، عضوي كه سن او بيشتر است، وظيفه رييس دادگاه را برعهده مي‌گيرد. تاریخچه…

Details

ماده 356 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 356 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 356 – درصورتي‌كه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مي‌يابد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور…

Details

ماده 355 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 355 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 355 – حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي به‌عنوان تماشاگر در محاكمات كيفري جز به تشخيص دادگاه ممنوع است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود،…

Details

ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 354 – اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص، موجب غيرعلني شدن محاكمه نمي‌شود، بلكه بايد به‌گونه مقتضي نظم برقرار شود. رييس دادگاه مي‌تواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخلال در نظم دادگاه مي‏شوند، صادر كند، مگر اينكه اخلال‌كننده از اصحاب دعوي باشد…

Details

ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 353 – انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات محكومٌ‌عليه فقط در موارد مقرر در قانون امكان‌پذير است. تخلف از مفاد…

Details

ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 352 – محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرايم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي‌كند: الف – ‌امور خانوادگي و جرايمي كه منافي عفت…

Details

ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 351 – شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنان مي‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رييس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه كنند. تبصره – دادن تصوير از اسناد طبقه‏ بندي…

Details

ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 350 – درصورتي‌كه متهم داراي وكيل باشد، جز در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون و نيز در مواردي كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 349 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 349 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 349 – وجود يكي از جهات رد دادرس بين وكيل تسخيري با طرف مقابل، شركا و معاونان جرم يا وكلاي آنان موجب ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 348 – در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وكيل متهم تشكيل نمي‌شود. چنانچه متهم، خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وكيل تسخيري الزامي است و چنانچه…

Details