ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 307 – رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضايي، رييس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز…

Details

ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 306 – به جرائم منافي عفت به طور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي مي شود. تبصره- منظور از جرائم منافي عفت در اين قانون، جرائم جنسي حدي، همچنين جرائم رابطه نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه است.” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و…

Details

ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 305 – به جرايم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (۳۵۲) اين قانون به طور علني در دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شود. تبصره – احكام و ترتيبات هيأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آيين‏نامه اجرائي آن است.” تاریخچه…

Details

ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری متن ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 304 – به كليه جرايم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود. در هر صورت محكومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در…

Details

ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 303 – به جرايم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود: الف – جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في‌الارض، بغي، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب – توهين…

Details

ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 302 – به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود: الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات ب- جرايم موجب حبس ابد پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن ت- جرائم موجب مجازات…

Details

ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 301 – دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details

ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 300 – در تمامي جلسات دادگاه‌هاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي‌توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك،…

Details

ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 299 – در صورت ضرورت به تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل مي‌شود. اين دادگاه به تمامي جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي‌كند. تبصره ۱- به تشخيص رييس قوه قضاييه، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان‌هاي جديد كه به لحاظ…

Details

ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 298 – دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و يك مشاور تشكيل مي شود. نظر مشاور، مشورتي است. تبصره – در هر حوزه قضايي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل مي‌شود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در…

Details