ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 197 – متهم مي‌تواند سكوت اختيار كند. در اين صورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا امضاي اظهارات، در صورتمجلس قيد مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع…

Details

ماده 196 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 196 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 196 – تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق…

Details

ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 195 – بازپرس پيش از شروع به تحقيق باتوجه به حقوق متهم به وي اعلام مي‌كند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شكل صريح به او تفهيم مي‌كند و به او اعلام مي‌نمايد كه اقرار يا همكاري مؤثر وي مي‌تواند موجبات…

Details

ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 194 – بازپرس در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي‌كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي‌نمايد، محل اقامت قانوني او است و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد، بايد محل جديد را به گونه‏اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند و در غير اين­…

Details

ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 193 – بازپرس ابتداء اوراق هويت متهم را ملاحظه مي‌نمايد و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تعداد فرزند، تابعيت، مذهب، سابقه كيفري در موارد ضروري و مرتبط، همچنين نشاني محل سكونت و محل كار او، اعم…

Details

ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 192 – تحقيق از شاكي و متهم غيرعلني و انفرادي است مگر در جرايم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا حتي‌الامكان به‌صورت ترافعي رسيدگي مي‌شود و بازپرس مكلف است در صورت امكان، سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجيگري نمايد. تاریخچه…

Details

ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 191 – چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند، يا موضوع از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي‌كند. اين…

Details

ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 190 – متهم مي‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي‌شود. وكيل…

Details

ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 189 – بازپرس مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم، تحقيقات را شروع كند و در صورت عدم امكان، حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت از زمان تحت‌نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستري، با رعايت ماده (۹۸) اين قانون مبادرت به تحقيق نمايد. در…

Details

ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 188 – تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده، بازپرس مي‌تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار اين دستور، شش‌ماه و قابل تمديد است. در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور…

Details