ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 177 – ساير ترتيبات و قواعد ابلاغ احضاريه و ديگر اوراق قضايي بر اساس قانون آيين دادرسي مدني صورت مي‌گيرد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده…

Details

ماده 176 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 176 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 176 – قوه قضاييه مي‌تواند ابلاغ اوراق قضايي را به بخش خصوصي واگذار كند. چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‏رسد.…

Details

ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 175 – استفاده از سامانه‏هاي (سيستم‌هاي) رايانه‏اي و مخابراتي، از قبيل پيام‌نگار (ايميل)، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن، براي طرح شكايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضايي و همچنين نيابت قضايي با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي بلامانع است. تبصره…

Details

ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 174 – هرگاه ابلاغ احضاريه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسد و ابلاغ نيز به طريق ديگر ميسر نگردد، متهم از طريق انتشار يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه‏هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي و…

Details

ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 173 – هرگاه شخص احضار شده بي‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاريه را به وي تفهيم مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه…

Details

ماده 172 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 172 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 172 – ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه…

Details

ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 171 – فاصله ميان ابلاغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس نبايد كمتر از پنج روز باشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق…

Details

ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 170 – در احضاريه، نام و نام خانوادگي احضار شونده، تاريخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد مي‌شود و به امضاء مقام قضايي مي‌رسد. تبصره – در جرايمي كه به تشخيص مرجع قضايي، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، علت…

Details

ماده 169 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 169 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 169 – احضار متهم به وسيله احضاريه به‌عمل مي‌آيد. احضاريه در دو نسخه تنظيم مي‏شود كه يك نسخه از آن به متهم ابلاغ مي‌گردد و نسخه ديگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد مي‏شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی…

Details

ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 168 – بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام، كسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب كند. تبصره – تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details