ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 117 – در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل مي‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر مي‌كند و چنانچه…

Details

ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 116 – بازپرس در حوزه قضايي محل مأموريت خود با رعايت مفاد اين قانون ايفاي وظيفه مي‌كند و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مي‌نمايد: الف- جرم در حوزه قضايي محل مأموريت او واقع شود. ب – جرم در حوزه قضايي ديگري…

Details

ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 115 – نوشتن بين سطور، قلم‌خوردگي و تراشيدن كلمات در اوراق بازجويي و تحقيقات، ممنوع است. اگر يك يا چند كلمه اضافه گردد بايد بر روي آن خط نازكي كشيده و اين موضوع قيد شود و بازپرس و شخصي كه تحقيق از او به عمل مي‌آيد، آن…

Details

ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 114 – جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي از قبيل امور تجارتي، كشاورزي، فعاليت كارگاه‌ها، كارخانه‌ها و شركت‌هاي تجارتي و تعاوني‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه اين فعاليت متضمن ارتكاب اعمال…

Details

ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 113 – در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود، پس از قطعيت رأي و اجراي آن، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از…

Details

ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 112 – در مواردي كه مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نياز دارد، چنانچه شاكي تا قبل از ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري تقديم نكند، به درخواست متهم، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از…

Details

ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 111 – دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي ‏كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر…

Details

ماده 110 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 110 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 110 – رفع ابهام و اجمال از قرار تأمين خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكالات ناشي از اجراي آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام به‌عمل مي‌آيد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و…

Details

ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 109 – قرار تأمين خواسته به محض ابلاغ، اجراء مي‌شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نيست و تأخير در اجراء موجب تضييع خواسته مي‌شود، ابتداء قرار تأمين، اجراء و سپس ابلاغ مي‏ شود. اين موارد، فوراً به اطلاع دادستان مي‏ رسد. قرار تأمين خواسته مطابق مقررات…

Details

ماده 108 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 108 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 108 – درصورتي‌كه خواسته شاكي، عين معين نبوده يا عين معين بوده، اما توقيف آن ممكن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي‌هاي متهم توقيف مي‏كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details